Ossi päättyy, työ jatkuu

Ossi 2 -Osaajat töihin -hanke toteutettiin Lahden (nyt LAB) Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteishankkeena 1/2018 – 1/2020. Se oli jatkoa Ossi – Osaaminen esiin hankkeelle. Ossi on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. 

Ossissa mallinnettiin ohjausosaamisen prosesseja niin työelämälle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle kuin maahanmuuttajillekin. Kaikille kohderyhmille löytyy työkaluja osaamisen kehittämiseen, arjen apuvälineiksi ja tulevaisuuteen valmistautumista varten. 

Yrityksille: Ossi teki yhteistyötä 13 yrityksen ja neljän muun organisaation kanssa. Yritysten kanssa yhteistyössä tehtiin rekrytointia tukeva työpaketti.  Ossissa luotiin perehdytyksen tukimateriaaleja, opas, muistilistoja ja koulutustuotteita työyhteisöille ja työpaikkaohjaajille. 

Oppilaitoksille: Oppilaitoksille tuotettiin avoimia oppimisympäristöjä (Ossin pedapolut ja podcastit) kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen ja ohjaukseen, oppaita, muistilistoja, harjoituspaketteja ja prosessikuvauksia. Ossin sivuilta löytyy työkaluja opettajalle  edistämään yritysyhteistyötä ja tukemaan työssäoppimisjaksoja.

Maahanmuuttajalle: Maahanmuuttaja löytää Osaamisenpaikasta tehtäviä ja blogeja vahvistamaan työelämän kielitaitoa. Osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen löytyy ohjeita. Maahanmuuttaja-osiossa on selkikielisiä ohjeistuksia ja vinkkejä erilaisiin työelämän ja työllistymisen tilanteisiin.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 295 maahanmuuttajaa, maahanmuuttajien ohjaajaa tai opettajaa ja muita maahanmuuttajien kanssa toimijoita. Ossin tuella työllistyi 16 henkilöä.

Osaamisenpaikka https://osaamisenpaikka.fi/ -sivustoa ylläpidetään edelleen alueen muiden maahanmuuttajahankkeiden yhteisenä kotipesänä

Kartta siitä, mitä löydät Ossi-hankkeen sivuilta www.osaamisenpaikka.fi (Kuvat: Tanja Olkkonen)

Ossin tulokset ja tuotokset minuutissa:

Artikkeli kategoriassa

Hoitajat monikulttuurisuuskoulutuksessa Ossin johdolla

OSSI2-hanke on ERS-rahoitteinen hanke, jota hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu. Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista. Tämän vuoksi hanke tarjosi neljän iltapäivän mittaisen koulutuskokonaisuuden kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena oli tutustua eri kulttuurien eroihin ja niiden merkitykseen terveydenhuollon asiakas- ja työyhteisötilanteissa sekä oppia soveltamaan kulttuuritietoista ohjaustyöskentelyä.

Koulutukseen osallistui 26 PHHYKY:n työntekijää. Osallistujia oli muun muassa Lehtiojalta, fysiatrian poliklinikalta, lastenosastoilta, Jalmarista ja lapsiperhepalveluista. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen. Heistä koulutuksen sisältö oli ajankohtainen ja tarpeellinen. He myös kokivat voivansa hyödyntää koulutuksen sisältöä omassa työssään. Kaikki koulutukseen osallistujat haluavat suositella koulutusta myös muille maahanmuuttajien parissa tai monikulttuurisissa työyhteisöissä työskenteleville.

Osallistujien palautteesta poimittua:

”Hyvä ja ajankohtainen koulutus. Maahanmuuttaja-asioita käsitelty kattavasti ja monipuolisesti niin asiakkaan kuin työkaverin näkökulmasta. Keskustelut ja kokemusten vaihtaminen antoisaa. Simulaatio oli opettavainen kokemus- on hyvä mennä välillä epämukavuusalueelle. Varmasti hyvä koulutus ihan tälläisenaan jatkossakin.”

”Koulutus oli antoisa ja hyödyllinen. Se antoi eväitä jaettavaksi omalla työpaikalla sekä omaan työhön”

OSSI2-hanke pystyy vielä syksyllä 2019 järjestämään koulutuksen uudelleen. Syksyn koulutuspäivät ovat 15.10., 29.10., 19.11. ja 4.12. klo 13—16. Koulutus toteutetaan LAMKin Mukkulan kampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19. Koulutukseen voi ilmoittautua 1.10.2019 mennessä tämän linkin kautta: https://www.lyyti.in/kulttuuritietoinen_ohjaus

Kirjoittajat lehtorit Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela LAMKista

Artikkeli kategoriassa

Osaatko olla kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaaja tai opettaja?

Ossi2 antaa sinulle eväitä vastata tähän kysymykseen ”kyllä”.

Torstaina 5.9. iltapäivällä Salpauksen Wanhassa teatterissa oli 124 kuulijaa kuuntelemassa Keith O´Hiobhairdin, Maija-Leena Pusan ja Evelina Liskin kokemuksia ja neuvoja. Kolme erilaista näkökulmaa ja kolme erinomaista puhujaa. Lämmin kiitos puhujille ja yleisölle!

Saman koulutuspaketin toisinto ensi viikolla Vipusenkadulla: 10.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpauksen auditorio, Vipusenkadun kampus Vipusenkatu 5 A tai online tästä Adobe Connect Ossi2 – tervetuloa!

Keith kertoo kulttuurien kirjosta

Artikkeli kategoriassa