Hoitajat monikulttuurisuuskoulutuksessa Ossin johdolla

OSSI2-hanke on ERS-rahoitteinen hanke, jota hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu. Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista. Tämän vuoksi hanke tarjosi neljän iltapäivän mittaisen koulutuskokonaisuuden kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena oli tutustua eri kulttuurien eroihin ja niiden merkitykseen terveydenhuollon asiakas- ja työyhteisötilanteissa sekä oppia soveltamaan kulttuuritietoista ohjaustyöskentelyä.

Koulutukseen osallistui 26 PHHYKY:n työntekijää. Osallistujia oli muun muassa Lehtiojalta, fysiatrian poliklinikalta, lastenosastoilta, Jalmarista ja lapsiperhepalveluista. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen. Heistä koulutuksen sisältö oli ajankohtainen ja tarpeellinen. He myös kokivat voivansa hyödyntää koulutuksen sisältöä omassa työssään. Kaikki koulutukseen osallistujat haluavat suositella koulutusta myös muille maahanmuuttajien parissa tai monikulttuurisissa työyhteisöissä työskenteleville.

Osallistujien palautteesta poimittua:

”Hyvä ja ajankohtainen koulutus. Maahanmuuttaja-asioita käsitelty kattavasti ja monipuolisesti niin asiakkaan kuin työkaverin näkökulmasta. Keskustelut ja kokemusten vaihtaminen antoisaa. Simulaatio oli opettavainen kokemus- on hyvä mennä välillä epämukavuusalueelle. Varmasti hyvä koulutus ihan tälläisenaan jatkossakin.”

”Koulutus oli antoisa ja hyödyllinen. Se antoi eväitä jaettavaksi omalla työpaikalla sekä omaan työhön”

OSSI2-hanke pystyy vielä syksyllä 2019 järjestämään koulutuksen uudelleen. Syksyn koulutuspäivät ovat 15.10., 29.10., 19.11. ja 4.12. klo 13—16. Koulutus toteutetaan LAMKin Mukkulan kampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19. Koulutukseen voi ilmoittautua 1.10.2019 mennessä tämän linkin kautta: https://www.lyyti.in/kulttuuritietoinen_ohjaus

Kirjoittajat lehtorit Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela LAMKista

Artikkeli kategoriassa

Osaatko olla kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaaja tai opettaja?

Ossi2 antaa sinulle eväitä vastata tähän kysymykseen ”kyllä”.

Torstaina 5.9. iltapäivällä Salpauksen Wanhassa teatterissa oli 124 kuulijaa kuuntelemassa Keith O´Hiobhairdin, Maija-Leena Pusan ja Evelina Liskin kokemuksia ja neuvoja. Kolme erilaista näkökulmaa ja kolme erinomaista puhujaa. Lämmin kiitos puhujille ja yleisölle!

Saman koulutuspaketin toisinto ensi viikolla Vipusenkadulla: 10.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpauksen auditorio, Vipusenkadun kampus Vipusenkatu 5 A tai online tästä Adobe Connect Ossi2 – tervetuloa!

Keith kertoo kulttuurien kirjosta

Artikkeli kategoriassa

Monikulttuurisen kohtaamisen taito -koulutussarja syksyllä 2019

Kohtaatko työssäsi kansainvälisiä opiskelijoita? Tuntuuko joskus siltä, että haasteiden ratkaisemiseen tarvittaisiin tukea? Monikulttuurisen kohtaamisen koulutukset ovat juuri sinua varten. Tervetuloa!

Koulutukset tarjoavat näkökulmia monikulttuuriseen ja kielitietoiseen ohjaamiseen. Arjen työkalut ja vinkit tukevat työtäsi ja helpottavat arkeasi monikulttuurisissa kohtaamisissa.

Koulutuksia järjestetään sekä Salpauksen että Lamkin toimipisteissä ja vaikka ne on ensisijaisesti suunnattu ohjaus- ja opetushenkilöstölle, ne ovat avoimia tilaisuuksia kaikille aiheen parissa työskenteleville.


Keskustelupajat Salpauksen ja Lamkin pedapolkujen teemoista Salpauksen keskustan (K) ja Vipusenkadun (V) kampuksilla. PDF
2.10. ke (K) ja 3.10. to (V) 14-16 teema: Kulttuurien kohtaaminen
6.11. ke (K) ja 7.11. to (V) 14-16 teema: Selkokieli ja kielitietoisuus
11.12. ke (K) ja 12.12. to (V) 14-16 teema: Haasteelliset tilanteet opetuksessa ja ohjauksessa
Ilmoittautuminen

MIKÄ ON RIITTÄVÄ KIELITAITO?
PDF
31.10.2019 kello 12.30-16, Lahden Tiede- ja Yrityspuistosta Aalto auditorio 1. krs. Niemenkatu 73
Professori Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)
Ilmoittautuminen
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
20.11. kello 12.30-16, Mukkulankatu 19
PDF
KT dos. Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto): Auditorio B3, Mukkulankatu 19
NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
Materiaaleja
Maailmankatsomusten käsitteellinen malli
Article by Atkinson et al
Kulttuurien välinen sensitiivisyys Bennett
Linkkejä ja digitaalisia materiaaleja monikulttuurisuudesta
Vance Peavy’s group method
Yleiset_ohjaustaidot

Jaettavaksi
Monikulttuurisen ohjauksen kompetenssit
Maailmankatsomukset moniste
Counselling process by Peavy

Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

Lisätietoja: marja.ahola@lamk.fi (Ossi 2 -hanke)

 

KOULUTUKSIA YRITYKSILLE:

SELKEETÄ OHJAUSTA -koulutukset maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille (2t/2,5t)
Tiistaina 29.10.2019 klo 14-16 PDF
Koulutuskeskus Salpauksessa, Ståhlberginkatu 6
Ilmoittautuminen viimeistään 17.10.2019.

Perjantaina 22.11.2019 klo 9.00-11.30 PDF (suunnattu erityisesti teknisille aloille)
Vipusenkatu 5 A2, 122 Pohjola
Ilmoittautuminen viimeistään 14.11.2019

Selkeetä Ohjausta –koulutus tarjoaa eväitä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tai työntekijän ohjaukseen työpaikalla. Koulutus toteutetaan keskustelevalla otteella, ja osallistujat voivat kuulla myös toisten osallistujien ajatuksia ja kokemuksia koulutuksen aikana. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille.

Artikkeli kategoriassa

The Path of Newly Arrived Citizen -seminaaripäivä 24.9. Lamkissa

Kiintoisa mahdollisuus kurkata ruotsalaisten maahanmuuttajatoimijoiden arkeen vertaillen omaamme! Aamupäivällä kuulemme näkökulmia Pohjanlahden molemmin puolin ja kokemukseen perustuvia polkutarinoita, iltapäivällä jaamme tietoa, kokemuksia ja ideoita. Iltapäivän osuudessa voit valita 8 erilaisesta workshopista. Ilmoittaudu jo tänään!

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://tinyurl.com/pathofnewlyarrivedcitizen

Lämpimästi tervetuloa!

Artikkeli kategoriassa

Yhteistyötä ja asennetta – 7 yhdestätoista opiskelijasta työllistyi

Salpauksessa toteutettiin työvaltainen koulutus Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille 11.3.-12.6.2019. Koulutuksen yhdestätoista opiskelijasta seitsemän työllistyi, mikä on hieno tulos, sillä osalla opiskelijoista suomen kielen taito oli vielä heikko. Työllistyneistä kuuden kohdalla neuvotellaan oppisopimuksesta, mikä on vaihtoehto sellaiselle maahanmuuttajalle, jonka kielitaito ei vielä riitä ammatilliseen perustutkinnon kielitestin läpäisyyn.  

Koulutuksesta vastasivat suomen kielen opettaja Evelina Liski ja rakennusalan opettaja Vesa Rantanen.   Koulutuksen aikana rakennusalan yrityksiä lähestyttiin nöyrällä asenteella ja kaikessa korostettiin työn tärkeyttä ja luottamuksen solmimista. 

Ossi2 – Osaajat töihin (ESR) edistää monikulttuurisuutta tukemalla maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. Ossi 2 haastatteli kouluttajia koulutuksen päätyttyä. Ossi2 -hanke järjesti kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuksen rakennusalan työpaikkaohjaajille ja tarjosi kielitukea ensimmäisten työpäivien aikana.

Ossi 2 – pedapolun Podcast-sarjan osa 1 Kuuntele haastattelu tästä
Lue uutinen koulutuksesta Salpauksen sivuilta

Suomen kielen opettaja Saara Säde ja rakennusalan ammattiopettaja Vesa Rantanen työpaikalla.

 Seuraava Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille -koulutus järjestetään 9.9. – 18.12.2019 Siihen voi ilmoittautua TE-toimiston sivujen kautta tästä linkistä.

Artikkeli kategoriassa

Kesä kutsuu jo

Osa ossilaisista on jo siirtynyt kesäloman viettoon, osa uurastaa vielä muutaman päivän. Viime viikolla vietettiin kuitenkin yhteistä kevään päätösjuhlaa töiden ja virkistäytymisen merkeissä. Mukaan oli kutsuttu myös MESH-hankkeen ja Kotoa kotiin -hankkeen asiantuntijat. Yhdessä oli hyvä kerrata kuluneen kevään käänteitä ja suunnitella syksyä.

Syksyllä onkin luvassa paljon kaikkea hienoa! Ossi2-hankkeen tiimoilta järjestetään upeita koulutuksia ja suuri syysseminaari, johon saadaan vieraita Ruotsista. LAMK:n ohjauspilotit jatkuvat ja Salpauksessa työstetään opettajien koulutusmateriaaleja. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on syksyn yhtenä painopisteenä. Ossi-piste käynnistyy jälleen 19.8. Ohjaamon tiloissa.

 

Kiitos kaikille kuluneesta keväästä ja nähdään taas syksyllä!

Artikkeli kategoriassa

Selkeetä Ohjausta- työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille

Monilla työpaikoilla on maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Mitkä asiat heille tulisi kertoa eri tavoin kuin kantasuomalaiselle? Entä miten viesti menee perille, kun suomen kieli on vielä kehittyvä? Miten kulttuuri vaikuttaa ohjattavan toimintaan?

Ossi2-hankkeen ensimmäinen erityisesti tekniikan aloille suunnattu Selkeetä Ohjausta -koulutus keräsi rakennusalan yrittäjiä sekä maahanmuuttajia ohjaavaa henkilöstöä yhteen pohtimaan maahanmuuttajien ohjausta työpaikalla. Aihe herätti vilkasta keskustelua, sillä lähes kaikilla osallistujilla oli runsaasti omakohtaista kokemusta aiheesta. Koulutuksen todellisena rikkautena olivat osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset.

Muutamia poimintoja aamupäivästä:

  • Kysymällä selviää paljon. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heidän taustansa, kokemuksensa ja elämäntilanteensa vaihtelevat paljon. Tutustumalla tulijaan saat paljon tietoa ihmisestä, mikä helpottaa myös ohjaamista ja perehdyttämistä.
  • Kielitaito voi kehittyä työssä. Suomeen muuttanut henkilö opettelee usein täysin vieraan kielen aivan alkeista lähtien. Kielen oppiminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yksi parhaista tavoista oppia arjen tavallista kieltä on, että pääsee käyttämään sitä oikeassa ympäristössä luokkahuoneen ulkopuolella. Työpaikkaohjaaja voi edesauttaa kielen oppimista mm. ottamalla tulijan mukaan kahvipöydän keskusteluihin sekä sanoittamalla tekemistään eli puhumalla ääneen mitä on tekemässä, millä työkalulla jne. Uudet ammattisanat jäävät mieleen jakamalla yhteisiä kokemuksia.
  • Kieli on viestinnän väline. Kaikki viestintä ei vaadi sanoja. Paljon asioita viestitään näyttämällä, ilmeillä, hymyllä ja jopa äänenpainoilla.
  • Yhteinen ymmärrys syntyy molemminpuolisesta halusta. Työpaikalla oleellista on se, että työt saadaan etenemään turvallisesti ja laadukkaasti. On kaikkien etu löytää yhteisiä työvälineitä, jotka helpottavat arkea.
  • Kulttuuri vaikuttaa kaikkien toiminnassa. Kulttuurierot voivat olla työpaikan arjessa helposti havaittavissa tai vaikuttaa syvemmin käyttäytymisen taustalla. Huivin käytön tai erilaisen ruuan tuoksun huomaa jo lyhyellä vilkaisulla, mutta esimieheen kohdistuviin erilaisiin odotuksiin voi törmätä vasta ajan saatossa. Keskustelu tulijan kotimaan kulttuurista auttaa ymmärtämään erilaista tapaa ajatella.
  • Työpaikalla toimitaan yhteisin pelisäännöin. Missä asioissa voi työpaikalla joustaa ja missä asioissa kaikkien on toimittava samalla tavoin? Työpaikan käytännöt on helpompi hyväksyä, kun ne perustellaan niin, että kaikki mieltävät ne yhteisen edun mukaisiksi. Kunnioittava ja arvostava suhtautuminen erilaisia näkemyksiä kohtaan luo edellytyksiä yhteistyölle.

Seuraavat koulutukset maahanmuuttajien työpaikoilla ohjaaville henkilöille järjestetään syksyllä 2019. Mukaan ovat tervetulleita kaikki työpaikkaohjauksesta kiinnostuneet henkilöt. Tulevat koulutukset päivitetään näille sivuille: https://osaamisenpaikka.fi/tyonantajalle/koulutukset/.

Kirjoittaja: Tanja Olkkonen

Artikkeli kategoriassa

Ossilaisten toimelias kevät

Ossilaiset eivät ole levänneet laakereillaan huhti-toukokuussa! Huhtikuun lopulla osallistuimme toista kertaa järjestettävään Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtumaan. Paikalla kävi jälleen monta sataa osallistujaa.  Ossin pisteellä kiinnostusta herätti erityisesti Osaamisen paikka -sivusto ja sinne lisätyt uudet videot.

Toukokuun alkupuolella ossilaiset osallistuivat ELY-keskuksen järjestämään arviointia koskevaan koulutukseen. Paikalla oli Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kouluttaja Marja Seilonen, jolla on vankka kokemus kielen arvioimisesta. Itse kullekin teki hyvää pohtia arviointia ja testata omaa käsitystään kielinäytteiden arvioinnista.

Lahdessa järjestettiin myös maahanmuuttajien tukipalveluiden info, jossa ossilaiset olivat kuulemassa ajankohtaisia tietoja sekä verkostoitumassa. Jälleen oli ilo tutustua muihin saman aihepiirin kanssa työskenteleviin.

Tällä viikolla osa ossilaisista oli toistamiseen ERMO-hankkeen järjestämässä koulutuksessa, jossa paneuduttiin maahanmuuttajien työssä tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Osana koulutusta ossilaiset laativat kaksi kielen oppimisen materiaalia, jotka laitetaan testaamisen jälkeen myös Osaamisen paikkaan muidenkin hyödynnettäviksi. Koulutuksessa opeteltiin myös käyttämään erilaisia digitaalisia apuvälineitä.

Artikkeli kategoriassa

Ohjaatko maahanmuuttajatausta henkilöä työpaikalla? Tule mukaan Selkeetä ohjausta-koulutukseen 24.5.2019.

Ossi2- Osaajat töihin hanke järjestää perjantaina 24.5. koulutuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikkaohjaajille. Koulutus on suunnattu  tekniikan alan työpaikoille ja se järjestetään Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun kampuksella. Aamupäivä toteutetaan keskustelevalla otteella ja ajatuksia yhdessä vaihtaen.

Käsiteltäviä teemoja koulutuksessa ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille. Katso lisätiedot liitteestä ja ilmoittaudu TÄSTÄ.

Selkeetä ohjausta

Artikkeli kategoriassa

Ossilaiset oppimassa uutta

Eilen ossilaiset matkustivat Pasilaan Haaga-Helian kampukselle oppiakseen uutta. Kyseessä oli ensimmäinen lähipäivä Ammattiopisto Spesian järjestämää koulutusta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla.

 

Koulutuspäivän aikana oli mukava kuulla muiden osallistujien hyviä kokemuksia työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukemisesta. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä, joten ideoiden jakaminen on aina tervetullutta. Erityisen hyvältä käytännöltä vaikutti Stadin osaamiskeskuksen projekti, jossa harjoittelussa olevalla vartijaopiskelijalla on yksi nimetty työpaikkaohjaaja, jonka kanssa töitä tehdään yhdessä. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, miten harjoittelijat pääsisivät osaksi työyhteisöä.

 

Ennen toukokuun lähipäivää on tarkoitus saada oma oppimistehtävä hyvään vauhtiin. Ossilaiset tekevät töitä tiiminä ja luovat koulutuksen innoittamana tehtäväpaketit, joiden avulla opiskelija voi opiskella kieltä työpaikalla ja nähdä kielen oppimisen monet mahdollisuudet arjen lomassa.

Artikkeli kategoriassa