Kotoa kotiin

 

Kotoa kotiin -hanke on suunnattu erityisesti arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat). Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, joka vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Lisäksi osallistujat saavat vertaistukea ja mentorointia toimintaan perehdytetyiltä maahanmuuttajataustaisilta ja kantasuomalaisilta vapaaehtoisilta. Toimintaan voi osallistua lasten kanssa, lastenhoito järjestetty.

Tavoitteet

1) Kehitetään kotoutumista tukeva ryhmätoimintamalli (2 pilottia), joka sisältää kohderyhmän tavoittamisen, alkukartoituksen ja tarvittaessa akuutin tuen piiriin ohjaamisen, ryhmämuotoisen tukiprosessin ja jatkopoluille saattamisen.

2) Luodaan vertaistuki- ja mentorointimalli, jonka avulla rekrytoidaan ja perehdytetään pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia sekä kantasuomalaisia vapaaehtoisia toimimaan mentoriparin kohderyhmän tukena sekä kehitetään materiaalia ja välineistöä vapaaehtoissuhteen tueksi.

3) Arvioidaan toimintaa kerätyn seuranta-aineiston perusteella ja mallinnetaan kokonaisuus kuvaamalla se kahden pilottivaiheen jälkeen niin, että sitä voidaan levittää.

Hankkeen toiminta-alue on Päijät-Häme. Lahdessa toteutettavaan ryhmätoimintaan osallistuu kahden pilottivaiheen aikana vähintään 40 kohderyhmään kuuluvaa naista, joista jokaiselle tehdään jatkosuunnitelma ja vähintään puolet heistä ohjataan koulutukseen. Hankkeen toiminta-aikana rekrytoidaan ja perehdytetään vähintään 30 maahanmuuttajataustaista ja 30 kantasuomalaista vapaaehtoismentoria. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Koulutuskeskus Salpaus.

Hankkeen vaikuttavuus
Ryhmätoimintaan osallistumisen myötä naisten tukiverkostot laajenevat ja he tutustuvat alueen palveluihin ja toimintamuotoihin. Heidän suomen kielen taitonsa vahvistuu ja ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen heillä on jatkopolku selvillä. Heillä on paremmat edellytykset tukea lastensa koulunkäyntiä ja kotoutumista. Myös maahanmuuttajataustaisten mentoreiden osallisuus ja osaaminen vahvistuvat.
Projektipäällikkö
Maija Eerola, TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@lab.fi