Kotoa kotiin -toiminta tukee naisten osallisuuden toteutumista omassa elämässä ja yhteisöissä

Hankkeessa kehitettiin kotoutumispalveluja täydentävää matalan kynnyksen toimintaa, jonka puitteissa maahan muuttaneille naisille järjestettiin ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa sekä yksilöohjausta. Tämä kokonaisuus nivoutui yhteen Kotoa kotiin -toimintamalliksi, jonka avulla kotoutumista tukevaa toimintaa voidaan jatkaa Lahdessa sekä toteuttaa myös muualla Suomessa.

Osallisuutta edistävien toimintamallien tulisi juurtua osaksi jatkuvaa toimintaa. Hankkeen toimintaan osallistuneiden naisten haastattelutulosten mukaan ryhmän toimintaan osallistuminen oli merkinnyt käänteentekevää muutosta heidän kotoutumisessaan. Osallistujien kielitaidon vahvistumisen lisäksi toimijuus ja sosiaaliset resurssit lisääntyivät.

Tarve vastaavan toiminnan jatkumiselle Lahdessa on Eerolan mukaan ilmeinen. ”Hankkeessa edistettiin osallisuutta löytämällä palvelujen ulkopuolelle jääneitä ja toivotettiin heidät tervetulleeksi mukaan toimintaan. Toiminta tarjosi naisille mahdollisuuden päästä osaksi yhteisöjä sekä vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin. Osallistujien vaikuttamismahdollisuudet vahvistuivat myös toiminnan ulkopuolella.”

Kotoa kotiin -hanke oli osa Euroopan unionin kotoutumistyötä ja sitä rahoitti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:
Maija Eerola, LAB-ammattikorkeakoulu
+358 50 463 5069, maija.eerola@lab.fi

Artikkeli kategoriassa

Tervetuloa Maahanmuuttajat ja yrittäjyys -seminaariin 1.9.2020

KOKOMA-hanke järjestää 1.9.2020 loppuseminaarin verkossa kello 12–15. Seminaarissa julkaistaan verkkokurssi (MOOC) maahanmuuttajille, jotka haluavat perustaa yrityksen Suomessa ja oppia suomen kieltä. Kurssin tueksi julkaistaan ohjauskirja, jota opettajat voivat käyttää osana omaa opetusta sekä kieli- ja kulttuuritietoisen verkko-ohjauksen suunnittelua. Seminaarissa kuullaan myös hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien yrittäjyystarinoita.

Seminaariohjelma

 1. Elinikäinen oppiminen ja yrittäjyysvalmiudet
  SITRA
 1. KOKOMA-hankkeen toiminta ja tulokset
  hanketoimijat
 1. MOOC-verkkokurssi ja ohjauskirja
  hanketoimijat
 2. KOKOMA-hankkeeseen osallistuneiden yrittäjyystarinat
 3. Tarinallistaminen osana yrityksen toimintaa ja yhteisöjen rakentamista: esimerkkejä some-markkinoinnista
  Kyrö Distillery Company / Hanna-Leena Huhtala

Ilmoittautuminen 1.9.2020 kello 11 mennessä.
Ilmoittautumislinkki
ZOOM-linkki lähetetään ennen seminaaria osallistujille sähköpostitse.

KOKOMA-hankkeessa (ESR) suomen kieltä ja yrittäjyysvalmiuksia opiskellaan verkossa. Hankkeen tavoitteena on luoda korkeakoulujen käyttöön koulutuspaketti, jota hyödyntämällä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden yrittäjyysvalmiudet ja työmarkkina-asema vahvistuvat. Mallin toivotaan elävän hankkeen jälkeen osittain avoimessa opiskeluympäristössä

 

Artikkeli kategoriassa

Monikulttuurisen kohtaamisen taito -koulutussarja syksyllä 2019

Kohtaatko työssäsi kansainvälisiä opiskelijoita? Tuntuuko joskus siltä, että haasteiden ratkaisemiseen tarvittaisiin tukea? Monikulttuurisen kohtaamisen koulutukset ovat juuri sinua varten. Tervetuloa!

Koulutukset tarjoavat näkökulmia monikulttuuriseen ja kielitietoiseen ohjaamiseen. Arjen työkalut ja vinkit tukevat työtäsi ja helpottavat arkeasi monikulttuurisissa kohtaamisissa.

Koulutuksia järjestetään sekä Salpauksen että Lamkin toimipisteissä ja vaikka ne on ensisijaisesti suunnattu ohjaus- ja opetushenkilöstölle, ne ovat avoimia tilaisuuksia kaikille aiheen parissa työskenteleville.


Keskustelupajat Salpauksen ja Lamkin pedapolkujen teemoista Salpauksen keskustan (K) ja Vipusenkadun (V) kampuksilla. PDF
2.10. ke (K) ja 3.10. to (V) 14-16 teema: Kulttuurien kohtaaminen
6.11. ke (K) ja 7.11. to (V) 14-16 teema: Selkokieli ja kielitietoisuus
11.12. ke (K) ja 12.12. to (V) 14-16 teema: Haasteelliset tilanteet opetuksessa ja ohjauksessa
Ilmoittautuminen

MIKÄ ON RIITTÄVÄ KIELITAITO?
PDF
31.10.2019 kello 12.30-16, Lahden Tiede- ja Yrityspuistosta Aalto auditorio 1. krs. Niemenkatu 73
Professori Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)
Ilmoittautuminen
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
20.11. kello 12.30-16, Mukkulankatu 19
PDF
KT dos. Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto): Auditorio B3, Mukkulankatu 19
NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
Materiaaleja
Maailmankatsomusten käsitteellinen malli
Article by Atkinson et al
Kulttuurien välinen sensitiivisyys Bennett
Linkkejä ja digitaalisia materiaaleja monikulttuurisuudesta
Vance Peavy’s group method
Yleiset_ohjaustaidot

Jaettavaksi
Monikulttuurisen ohjauksen kompetenssit
Maailmankatsomukset moniste
Counselling process by Peavy

Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

Lisätietoja: marja.ahola@lamk.fi (Ossi 2 -hanke)

 

KOULUTUKSIA YRITYKSILLE:

SELKEETÄ OHJAUSTA -koulutukset maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille (2t/2,5t)
Tiistaina 29.10.2019 klo 14-16 PDF
Koulutuskeskus Salpauksessa, Ståhlberginkatu 6
Ilmoittautuminen viimeistään 17.10.2019.

Perjantaina 22.11.2019 klo 9.00-11.30 PDF (suunnattu erityisesti teknisille aloille)
Vipusenkatu 5 A2, 122 Pohjola
Ilmoittautuminen viimeistään 14.11.2019

Selkeetä Ohjausta –koulutus tarjoaa eväitä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tai työntekijän ohjaukseen työpaikalla. Koulutus toteutetaan keskustelevalla otteella, ja osallistujat voivat kuulla myös toisten osallistujien ajatuksia ja kokemuksia koulutuksen aikana. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille.

Artikkeli kategoriassa

The Path of Newly Arrived Citizen -seminaaripäivä 24.9. Lamkissa

Kiintoisa mahdollisuus kurkata ruotsalaisten maahanmuuttajatoimijoiden arkeen vertaillen omaamme! Aamupäivällä kuulemme näkökulmia Pohjanlahden molemmin puolin ja kokemukseen perustuvia polkutarinoita, iltapäivällä jaamme tietoa, kokemuksia ja ideoita. Iltapäivän osuudessa voit valita 8 erilaisesta workshopista. Ilmoittaudu jo tänään!

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://tinyurl.com/pathofnewlyarrivedcitizen

Lämpimästi tervetuloa!

Artikkeli kategoriassa

Yhteistyötä ja asennetta – 7 yhdestätoista opiskelijasta työllistyi

Salpauksessa toteutettiin työvaltainen koulutus Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille 11.3.-12.6.2019. Koulutuksen yhdestätoista opiskelijasta seitsemän työllistyi, mikä on hieno tulos, sillä osalla opiskelijoista suomen kielen taito oli vielä heikko. Työllistyneistä kuuden kohdalla neuvotellaan oppisopimuksesta, mikä on vaihtoehto sellaiselle maahanmuuttajalle, jonka kielitaito ei vielä riitä ammatilliseen perustutkinnon kielitestin läpäisyyn.  

Koulutuksesta vastasivat suomen kielen opettaja Evelina Liski ja rakennusalan opettaja Vesa Rantanen.   Koulutuksen aikana rakennusalan yrityksiä lähestyttiin nöyrällä asenteella ja kaikessa korostettiin työn tärkeyttä ja luottamuksen solmimista. 

Ossi2 – Osaajat töihin (ESR) edistää monikulttuurisuutta tukemalla maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. Ossi 2 haastatteli kouluttajia koulutuksen päätyttyä. Ossi2 -hanke järjesti kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuksen rakennusalan työpaikkaohjaajille ja tarjosi kielitukea ensimmäisten työpäivien aikana.

Ossi 2 – pedapolun Podcast-sarjan osa 1 Kuuntele haastattelu tästä
Lue uutinen koulutuksesta Salpauksen sivuilta

Suomen kielen opettaja Saara Säde ja rakennusalan ammattiopettaja Vesa Rantanen työpaikalla.

 Seuraava Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille -koulutus järjestetään 9.9. – 18.12.2019 Siihen voi ilmoittautua TE-toimiston sivujen kautta tästä linkistä.

Artikkeli kategoriassa

Selkeetä Ohjausta- työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille

Monilla työpaikoilla on maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Mitkä asiat heille tulisi kertoa eri tavoin kuin kantasuomalaiselle? Entä miten viesti menee perille, kun suomen kieli on vielä kehittyvä? Miten kulttuuri vaikuttaa ohjattavan toimintaan?

Ossi2-hankkeen ensimmäinen erityisesti tekniikan aloille suunnattu Selkeetä Ohjausta -koulutus keräsi rakennusalan yrittäjiä sekä maahanmuuttajia ohjaavaa henkilöstöä yhteen pohtimaan maahanmuuttajien ohjausta työpaikalla. Aihe herätti vilkasta keskustelua, sillä lähes kaikilla osallistujilla oli runsaasti omakohtaista kokemusta aiheesta. Koulutuksen todellisena rikkautena olivat osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset.

Muutamia poimintoja aamupäivästä:

 • Kysymällä selviää paljon. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heidän taustansa, kokemuksensa ja elämäntilanteensa vaihtelevat paljon. Tutustumalla tulijaan saat paljon tietoa ihmisestä, mikä helpottaa myös ohjaamista ja perehdyttämistä.
 • Kielitaito voi kehittyä työssä. Suomeen muuttanut henkilö opettelee usein täysin vieraan kielen aivan alkeista lähtien. Kielen oppiminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yksi parhaista tavoista oppia arjen tavallista kieltä on, että pääsee käyttämään sitä oikeassa ympäristössä luokkahuoneen ulkopuolella. Työpaikkaohjaaja voi edesauttaa kielen oppimista mm. ottamalla tulijan mukaan kahvipöydän keskusteluihin sekä sanoittamalla tekemistään eli puhumalla ääneen mitä on tekemässä, millä työkalulla jne. Uudet ammattisanat jäävät mieleen jakamalla yhteisiä kokemuksia.
 • Kieli on viestinnän väline. Kaikki viestintä ei vaadi sanoja. Paljon asioita viestitään näyttämällä, ilmeillä, hymyllä ja jopa äänenpainoilla.
 • Yhteinen ymmärrys syntyy molemminpuolisesta halusta. Työpaikalla oleellista on se, että työt saadaan etenemään turvallisesti ja laadukkaasti. On kaikkien etu löytää yhteisiä työvälineitä, jotka helpottavat arkea.
 • Kulttuuri vaikuttaa kaikkien toiminnassa. Kulttuurierot voivat olla työpaikan arjessa helposti havaittavissa tai vaikuttaa syvemmin käyttäytymisen taustalla. Huivin käytön tai erilaisen ruuan tuoksun huomaa jo lyhyellä vilkaisulla, mutta esimieheen kohdistuviin erilaisiin odotuksiin voi törmätä vasta ajan saatossa. Keskustelu tulijan kotimaan kulttuurista auttaa ymmärtämään erilaista tapaa ajatella.
 • Työpaikalla toimitaan yhteisin pelisäännöin. Missä asioissa voi työpaikalla joustaa ja missä asioissa kaikkien on toimittava samalla tavoin? Työpaikan käytännöt on helpompi hyväksyä, kun ne perustellaan niin, että kaikki mieltävät ne yhteisen edun mukaisiksi. Kunnioittava ja arvostava suhtautuminen erilaisia näkemyksiä kohtaan luo edellytyksiä yhteistyölle.

Seuraavat koulutukset maahanmuuttajien työpaikoilla ohjaaville henkilöille järjestetään syksyllä 2019. Mukaan ovat tervetulleita kaikki työpaikkaohjauksesta kiinnostuneet henkilöt. Tulevat koulutukset päivitetään näille sivuille: https://osaamisenpaikka.fi/tyonantajalle/koulutukset/.

Kirjoittaja: Tanja Olkkonen

Artikkeli kategoriassa

Ohjaatko maahanmuuttajatausta henkilöä työpaikalla? Tule mukaan Selkeetä ohjausta-koulutukseen 24.5.2019.

Ossi2- Osaajat töihin hanke järjestää perjantaina 24.5. koulutuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikkaohjaajille. Koulutus on suunnattu  tekniikan alan työpaikoille ja se järjestetään Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun kampuksella. Aamupäivä toteutetaan keskustelevalla otteella ja ajatuksia yhdessä vaihtaen.

Käsiteltäviä teemoja koulutuksessa ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille. Katso lisätiedot liitteestä ja ilmoittaudu TÄSTÄ.

Selkeetä ohjausta

Artikkeli kategoriassa