Uutta materiaalia tulossa Ossi2-hankkeen videoihin!

Viikko sitten Marjaanan haastateltavana oli Rand Mohamad Deep, joka on valittu vuoden 2019 pakolaisnaiseksi. Hän on upea esimerkki meille kaikille siitä, miten omalla ahkeruudella voi saavuttaa paljon. Pysy kuulolla, niin pääset näkemään haastatteluvideon heti, kun se on julkaistu. Muista myös tutustua Randin YouTube-kanavaan, jossa hän opettaa suomea arabiaksi: https://www.youtube.com/channel/UCgSLsyJaKgbRaLtEYehjJuA

 

Kesä kutsuu jo

Osa ossilaisista on jo siirtynyt kesäloman viettoon, osa uurastaa vielä muutaman päivän. Viime viikolla vietettiin kuitenkin yhteistä kevään päätösjuhlaa töiden ja virkistäytymisen merkeissä. Mukaan oli kutsuttu myös MESH-hankkeen ja Kotoa kotiin -hankkeen asiantuntijat. Yhdessä oli hyvä kerrata kuluneen kevään käänteitä ja suunnitella syksyä.

Syksyllä onkin luvassa paljon kaikkea hienoa! Ossi2-hankkeen tiimoilta järjestetään upeita koulutuksia ja suuri syysseminaari, johon saadaan vieraita Ruotsista. LAMK:n ohjauspilotit jatkuvat ja Salpauksessa työstetään opettajien koulutusmateriaaleja. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on syksyn yhtenä painopisteenä. Ossi-piste käynnistyy jälleen 19.8. Ohjaamon tiloissa.

 

Kiitos kaikille kuluneesta keväästä ja nähdään taas syksyllä!

Ossilaisten toimelias kevät

Ossilaiset eivät ole levänneet laakereillaan huhti-toukokuussa! Huhtikuun lopulla osallistuimme toista kertaa järjestettävään Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtumaan. Paikalla kävi jälleen monta sataa osallistujaa.  Ossin pisteellä kiinnostusta herätti erityisesti Osaamisen paikka -sivusto ja sinne lisätyt uudet videot.

Toukokuun alkupuolella ossilaiset osallistuivat ELY-keskuksen järjestämään arviointia koskevaan koulutukseen. Paikalla oli Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kouluttaja Marja Seilonen, jolla on vankka kokemus kielen arvioimisesta. Itse kullekin teki hyvää pohtia arviointia ja testata omaa käsitystään kielinäytteiden arvioinnista.

Lahdessa järjestettiin myös maahanmuuttajien tukipalveluiden info, jossa ossilaiset olivat kuulemassa ajankohtaisia tietoja sekä verkostoitumassa. Jälleen oli ilo tutustua muihin saman aihepiirin kanssa työskenteleviin.

Tällä viikolla osa ossilaisista oli toistamiseen ERMO-hankkeen järjestämässä koulutuksessa, jossa paneuduttiin maahanmuuttajien työssä tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Osana koulutusta ossilaiset laativat kaksi kielen oppimisen materiaalia, jotka laitetaan testaamisen jälkeen myös Osaamisen paikkaan muidenkin hyödynnettäviksi. Koulutuksessa opeteltiin myös käyttämään erilaisia digitaalisia apuvälineitä.

Ossilaiset oppimassa uutta

Eilen ossilaiset matkustivat Pasilaan Haaga-Helian kampukselle oppiakseen uutta. Kyseessä oli ensimmäinen lähipäivä Ammattiopisto Spesian järjestämää koulutusta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla.

 

Koulutuspäivän aikana oli mukava kuulla muiden osallistujien hyviä kokemuksia työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukemisesta. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä, joten ideoiden jakaminen on aina tervetullutta. Erityisen hyvältä käytännöltä vaikutti Stadin osaamiskeskuksen projekti, jossa harjoittelussa olevalla vartijaopiskelijalla on yksi nimetty työpaikkaohjaaja, jonka kanssa töitä tehdään yhdessä. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, miten harjoittelijat pääsisivät osaksi työyhteisöä.

 

Ennen toukokuun lähipäivää on tarkoitus saada oma oppimistehtävä hyvään vauhtiin. Ossilaiset tekevät töitä tiiminä ja luovat koulutuksen innoittamana tehtäväpaketit, joiden avulla opiskelija voi opiskella kieltä työpaikalla ja nähdä kielen oppimisen monet mahdollisuudet arjen lomassa.

Ossilaiset suunnittelemassa kevättä ja syksyä

Ossilaiset kokoontuivat suunnittelevaa tulevaa toimintaa. Hanke on käynnissä vuoden 2019 loppuun, joten vielä on aikaa tehdä kaikenlaista hienoa.

 

Erityisen näkyvä tapahtuma on syyskuussa järjestettävä suuri seminaari. Seminaarissa on esillä erityisesti Ossi2-hanke, mutta myös kaikki muut Ossi2-hankkeen aihepiiriin liittyvät hankkeet. Näillä näkymin mukana ovat LAMKin hankkeet MESH ja Kotoa kotiin sekä valtakunnalliset hankkeet Valmentavasta valmiiksi ja KOKOMA. Lisäksi Salpauksen uudet työvaltaiset opinnot sekä valmentavat koulutukset pääsevät esille. Seminaariin kutsutaan myös kansainvälisiä kumppaneita ja ainakin Extra Stöd till Gävleborg –hankeperhe Ruotsista on tulossa mukaan.

 

Seminaarin järjestämisen lisäksi tapahtuu paljon pientä mutta merkittävää. Ossilaiset kouluttavat muita ja kouluttautuvat itse lisää. Kevään aikana huomio on varsinkin opettajien tukemisessa. Ossi2-hankkeen puitteissa laaditaan Salpauksen ja LAMKin opettajien tarpeisiin tiivis tukipaketti erilaisten kulttuurien kohtaamisesta ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta. Lisäksi Osaamisen paikkaan laaditaan lisää materiaalia ja keväällä kuvatut hienot työelämävideot julkaistaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä ja Ossi2-hanke on esillä esimerkiksi Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus ‑tapahtumassa 25.4.2019.

 

Onko jotain, mitä toivot Ossi2-hankeen tekevän kanssasi? Onko jotain, mitä ehdottomasti olisi hyvä saada vielä aikaiseksi ennen hankkeen loppumista? Lähetä ideasi ja vinkkisi rohkeasti projektipäälliköllemme Marja Aholalle: marja.ahola(at)lamk.fi

Working life in Finland — suomalainen työelämä tutuksi

Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

 

 

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

 

 

Maaliskuussa toistamiseen pidetty koulutus oli jälleen onnistunut. Uutta tietoa löytyi paljon. Erityisesti työelämään liittyvät erilaiset edut herättivät paljon mielenkiintoa ja vertailua eri maiden käytäntöihin. Learning café ‑työskentelyn lomassa eri koulutuksissa opiskelevat opiskelijat tutustuivat toisiinsa.

 

Learning café -työskentelyn pohjana käytettiin Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.

 

Ohjausryhmän kokoontuminen Kempillä

Hankkeiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisin väliajoin. Ossi2-hankkeessa ohjausryhmäkin pääsee kokemaan uutta ja erilaista. Viimeksi ohjausryhmä kokoontui Kempin tiloissa. Kemppi on yksi hankkeessa mukana olevista yhteistyöyrityksistä. Kokouksen lisäksi ryhmäläiset pääsivät tutustumaan tarkemmin yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.

Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutus etenee

Sari ja Marjaana pitivät toisen koulutuskerran Lehtiojan palvelutalolla PHHYKY:n työntekijöille Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutuksessa. Tällä kertaa ensimmäinen iso teema oli hollantilaisen sosiaalipsykologin Geert Hofsteden malli, jonka avulla voi ymmärtää erilaisia kulttuureita ja ihmisten toimintatapoja paremmin. Eroavaisuuksia voi olla esimerkiksi siinä, miten kulttuurissa suhtaudutaan epävarmuuden sietämiseen, aikaan tai työhön.

 

Kulttuurien teoreettisen vertailun lisäksi tutustuttiin erilaisten kulttuureiden erityispiirteisiin ja siihen, miten erityispiirteet voivat vaikuttaa hoitotyöhön. Pohdittavaksi tuli paljon tietoa romanikulttuurista, arabikulttuurista, venäläisestä kulttuurista sekä aasialaisista kulttuureista.

 

Iltapäivän huipentumana oli paneelikeskustelu, kun viisi Lamkin opiskelijaa kertoi omista taustoistaan ja kokemuksistaan. Panelistit edustavat venäläistä kulttuuria, kiinalaista kulttuuria, arabikulttuuria ja nepalilaista kulttuuria. He osasivat kuvata oman kulttuurinsa ja suomalaisen kulttuurin eroja sekä omaa asemaansa kulttuurien välissä.

Videoita tekemässä

Ossi2-hankkeessa ollaan jälleen oltu työn touhussa ja videokamerat ovat pyörineet. Hankkeen yhteistyöyrityksistä nousi toive selkeistä perehdytysvideoista, joiden avulla olisi helpompi kertoa suomalaisesta työkulttuurista uusille työntekijöille. Lisäksi toivottiin yrittäijien kokemuksia maahanmuuttajien palkkaamisesta ja yhteistyön onnistumisesta.

Hankelaiset tarttuivat innolla tähänkin tehtävään. Maija-Leena Pusa ja LAMK:n harjoittelija Pirita Hyrkkänen ovat vierailleet yhteistyöyrityksissä haastattelemassa esimiehiä. Nyt on kasassa erinomaista aineistoa ja on aika editoinnille. Valmiit videot lisätään Osaamisen paikkaan näillä näkymin maalis-huhtikuun vaihteessa.

Kulttuuritietoinen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Yhä useammin asiakkaat ja työntekijät tulevat muista kulttuureista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovatkin tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työyhteisössä. Näistä lähtökohdista Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela pitävät tänä keväänä neljä iltapäivää kestävän kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

 

 

Ensimmäinen koulutuspäivä oli tiistaina 19.2.2019 ja silloin keskityttiin pohtimaan, mitä on suomalaisuus ja miten se näkyy arjessa esimerkiksi kirjoittamattomina sääntöinä tai toimintatapoina. Oman kulttuurin tiedostaminen on aina lähtökohta monikulttuurisen viestinnän ja yhteistyön onnistumiselle.

 

 

Tulevissa tapaamisissa paneudutaan kulttuuriosaamiseen eli eri kulttuurien tuntemukseen, monikulttuuriseen ohjausosaamiseen eli omaan toimintaan ohjaajana sekä ratkotaan haasteellisia ohjaustilanteita. Lisäksi perehdytään selkokieleen ja omaan viestintään. Jokaisella kerralla osallistujat saavat etätehtävän, jonka avulla he voivat pohtia koulutuksessa esiin tulleita teemoja omassa työyhteisössään ja siten levittää oppimiaan asioita koko työyhteisön avuksi.