Hankkeen tuloksia

Ossi – Osaaminen esiin -hankkeen merkittävimmät saavutukset, jotka saatiin alueelle vakiintumaan:

OSSI-PORTAALI

Hankkeen verkostoissa luotiin alueelle yhteinen maahanmuuttajille kohdennettujen koulutusten ja muiden tapahtumien portaali.  Yhdelle, Lahden kaupungin palvelimelle rakennetulle sivustolle voivat kaikki koulutusten tai tapahtumien järjestäjät lisätä omat koulutuksensa sekä maahanmuuttajille että ohjauspalveluille helposti löydettäväksi. Sivuston pääkäyttäjyys siirtyi Ossi-hankkeelta Lahden kaupungin alueelliselle integraatiopalvelupiste ALIPI:lle ja sivuston hallinta Lahden kaupungille. Päivittäjiä sivustolla on 2019 päättyessä noin 50, liki 30 eri organisaatiosta. Sivusto palvelee osoitteessa http://alipi.fi/ossi/

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen

Hankkeessa tuotettiin uudistettu painos Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen -oppaasta. Opasta on jaettu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mukana työssäoppimispaikoille sekä erilaisissa henkilöstökoulutuksissa ja verkostoissa. Opas on saanut suuren suosion ja siitä on otettu jo monia lisäpainoksia (yhteensä jaettu vuoden 2019 loppuun mennessä yli 2000 kappaletta). Oppaan sähköinen versio:

http://view.24mags.com/mobilev/e5f43d46a15e11480d262296d568fc76#/page=1

 

Ossi-piste: 

Hankkeen aikana käynnistettiin Ossi-piste palvelemaan maahanmuuttajia koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. Ossi-piste aloitti toimintansa Alueellisen integraatiopalvelupisteen yhteydessä ja siirtyi myöhemmin  LAMK:n Fellmannian tiloihin. Ossi-piste jatkoi hankkeen jälkeen elämäänsä Ossi2-Osaajat esiin -hankkeen voimin Ohjaamon ja Vauhdittamon tiloissa. Pisteellä ohjausta tarjosi hankkeen työntekijöiden lisäksi myös esim. Salpauksen opinto-ohjaaja. Lue lisää tästä.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Lamkissa pilotoitiin hankkeen voimin ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Pilotin tulokset olivat loistavat, joten koulutus vakiintui LAMK:n toimintoihin.  Seuraava koulutus järjestyi osin Lamkin omana toimintana, osin hankkeesta. Siitä seuraava oli jo täysin LAMK:n toimintaa.  Lue lisää tästä.

Muita toimenpiteitä:

Get Employed! – koulutusjakso Lamkin pysyviin toimintoihin

Suuntana opinnot -verkkokurssi

Työelämän suomea -verkkokurssi

Suomea ammatillisiin ja korkeakouluopintoihin hakevalle

Suomea ammatillisiin opintoihin hakevalle