Kielellinen tuki

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

15 VINKKIÄ KIELELLISEEN TUKEMISEEN

15 vinkkiä siihen, miten vuorovaikutus suomea toisena kielenään puhuvan kanssa helpottuu ja miten ohjaustilanteessa voi tukea oppijaa. Koottu Ossi2-hankkeessa.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

MAAHANMUUTTAJAT VOIMAVARANA TYÖPAIKALLA – OPAS KIELI- JA KULTTUURITIETOISEEN OHJAUKSEEN

Oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ja selkokielisyyden ohjeita. Tuotettu Ossi – Osaaminen esiin -hankkeessa.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NURSING-OPISKELIJOIDEN KIELITUKI, PROSESSIN KUVAUS 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

SELKOKESKUS

Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, joka neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita. Nettisivuilta löytyy paljon ohjeita ja vinkkejä selkokieleen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

KIELITIETOINEN JA MONIKULTTUURINEN OHJAUS

Paljon vinkkejä ja tietoa kielitietoisuudesta ja monikulttuurisesta ohjauksesta maahanmuuttajien parissa toimiville ohjaustahoille ohjaan.fi-sivustolla.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

12 ASKELTA SELKOKIELEEN 

12 askelta selkokieleen -opas on tarkoitettu niille, jotka kohtaavat ensimmäisiä kertoja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kurssillaan.  Oppaassa on eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja
toimintatapoja. (Kansalaisopistojen liiton materiaali)