Kielellinen tuki

15 VINKKIÄ KIELELLISEEN TUKEMISEEN

15 vinkkiä siihen, miten vuorovaikutus suomea toisena kielenään puhuvan kanssa helpottuu ja miten ohjaustilanteessa voi tukea oppijaa. Koottu Ossi2-hankkeessa.

MAAHANMUUTTAJAT VOIMAVARANA TYÖPAIKALLA - OPAS KIELI- JA KULTTUURITIETOISEEN OHJAUKSEEN

Oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ja selkokielisyyden ohjeita. Tuotettu Ossi - Osaaminen esiin -hankkeessa.

NURSING-OPISKELIJOIDEN KIELITUKI, PROSESSIN KUVAUS 

SELKOKESKUS

Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, joka neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita. Nettisivuilta löytyy paljon ohjeita ja vinkkejä selkokieleen.

KIELITIETOINEN JA MONIKULTTUURINEN OHJAUS

Paljon vinkkejä ja tietoa kielitietoisuudesta ja monikulttuurisesta ohjauksesta maahanmuuttajien parissa toimiville ohjaustahoille ohjaan.fi-sivustolla.

12 ASKELTA SELKOKIELEEN 

12 askelta selkokieleen -opas on tarkoitettu niille, jotka kohtaavat ensimmäisiä kertoja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kurssillaan.  Oppaassa on eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja
toimintatapoja. (Kansalaisopistojen liiton materiaali)