Hoitajat monikulttuurisuuskoulutuksessa Ossin johdolla

OSSI2-hanke on ERS-rahoitteinen hanke, jota hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu. Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista. Tämän vuoksi hanke tarjosi neljän iltapäivän mittaisen koulutuskokonaisuuden kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena oli tutustua eri kulttuurien eroihin ja niiden merkitykseen terveydenhuollon asiakas- ja työyhteisötilanteissa sekä oppia soveltamaan kulttuuritietoista ohjaustyöskentelyä.

Koulutukseen osallistui 26 PHHYKY:n työntekijää. Osallistujia oli muun muassa Lehtiojalta, fysiatrian poliklinikalta, lastenosastoilta, Jalmarista ja lapsiperhepalveluista. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen. Heistä koulutuksen sisältö oli ajankohtainen ja tarpeellinen. He myös kokivat voivansa hyödyntää koulutuksen sisältöä omassa työssään. Kaikki koulutukseen osallistujat haluavat suositella koulutusta myös muille maahanmuuttajien parissa tai monikulttuurisissa työyhteisöissä työskenteleville.

Osallistujien palautteesta poimittua:

”Hyvä ja ajankohtainen koulutus. Maahanmuuttaja-asioita käsitelty kattavasti ja monipuolisesti niin asiakkaan kuin työkaverin näkökulmasta. Keskustelut ja kokemusten vaihtaminen antoisaa. Simulaatio oli opettavainen kokemus- on hyvä mennä välillä epämukavuusalueelle. Varmasti hyvä koulutus ihan tälläisenaan jatkossakin.”

”Koulutus oli antoisa ja hyödyllinen. Se antoi eväitä jaettavaksi omalla työpaikalla sekä omaan työhön”

OSSI2-hanke pystyy vielä syksyllä 2019 järjestämään koulutuksen uudelleen. Syksyn koulutuspäivät ovat 15.10., 29.10., 19.11. ja 4.12. klo 13—16. Koulutus toteutetaan LAMKin Mukkulan kampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19. Koulutukseen voi ilmoittautua 1.10.2019 mennessä tämän linkin kautta: https://www.lyyti.in/kulttuuritietoinen_ohjaus

Kirjoittajat lehtorit Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela LAMKista