Yrittäjänä Suomessa

KOKOMAn MOOC-verkkokurssi maahanmuuttajayrittäjille suomeksi

Yrittäjyyttä ja suomen kieltä ilmaiseksi  verkossa MOOC 10 op

Jos suoritat koko kurssin hyväksytysti, saat kurssin lopussa opiskelustasi osallistumistodistuksen. Kurssia tai tehtäviä ei arvioida numeerisesti. Osallistumistodistuksen perusteella voit hakea hyväksilukua opintosuorituksellesi esim. omassa kotikorkeakoulussasi. Jos opiskelet tiedot ja taidot hyvin, se riittää myös strattirahan saamiseen ELY-keskuksesta. Sinun täytyy näyttää kurssilla saatu osaaminen (liiketoimintasuunnitelma ja yritysidean pitchaus) arvioijalle.

MOOC Introduction_ENG

Paras tulos kurssista tulee, jos sinulla on ohjaus ja joku antaa sinulle palautetta tehtävistä!

KLIKKAA MOOC-KURSSILLE (LAB)
Maahanmuuttajayrittäjien LinkedIn -ryhmä