OSKE LAB

OSKE LAB vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen
maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat.

OSKE LAB on osa Lahden kaupungin verkostomaisen osaamiskeskuksen hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös Lahden kaupungilla ja Koulutuskeskus Salpauksessa meneillään olevat OSKE-hankkeet.

Tavoitteet

1) kohderyhmän tarpeisiin perustuva tuki (henkilökohtainen neuvonta, ryhmille suunnatut tietoiskut ja työpajat, verkostoitumisen tukeminen)
2) rekrytoinnin helpottaminen (työnantajien ja työnhakijoiden matalan kynnyksen kohtaamiset, mentorointiohjelma, koulutukset)

OSKE LAB hyödyntää kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa digitaalisia toimintatapoja ja pyrkii kehittämään uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen osallistujatavoite on 240 korkeakoulutettua maahanmuuttajaa.

Materiaalit

Suomessa koulutus on polku työelämään. Koulutusta hankitaan monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Tässä oppaassa kerromme Suomen koulutusjärjestelmästä ja annamme vinkkejä erilaisista koulutuksista. Voit seurata sivun alareunassa olevaa opintopolkua, jonka avulla löydät helposti tiedot. Termien merkityksen voit tarkistaa oppaan sanastosta. Oppaan lopusta löydät teemaan liittyvää kielioppia, harjoituksia ja tietysti ratkaisut.

Oletko muuttanut Suomeen? Puhutko jo jonkun verran suomen kieltä? Onko sinulla korkeakoulututkinto omasata maasta? Mietitkö polkua työelämään? Tarvitsetko lisätietoa?
Jos olet vastannut myönteisesti vähintään kolme kertaa, tämä opas on juuri sinulle. Maahanmuuttajan polku työelämään -opas on sinulle, joka haluat työllistyä Suomessa ja tarvitset lisätietoa sekä vinkkejä. Opas tarjoaa tietoa ja linkkejä nettiresursseihin. Se kertoo palkkatyöstä ja yrittäjyydestä, erilaisista ammatillisista luvista sekä työhausta.

Ohjaatko korkeakouluopintoihin? Yritätkö selittää lyhyesti ja selkeästi, mitä hakijan on tehtävä yhteishaussa? OSKE-hankkeen Yhteishaku ammattikorkeakouluun tarjoaa vaiheittaista ohjausta selkeällä kielellä. Materiaali toimii monisteena, sitä voi täydentää omilla esimerkeillä.

Miten luetaan kurssikuvausta? Mitä merkityksiä on sanojen takana? Vastauksia löytyy OSKE-hankkeen ohjeesta Luetaan yhdessä kurssin ja koulutuksen kuvausta. Materiaalin esimerkkinä on tiedot LABin Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kurssista.


Toteutusaika

1.2.2021 – 31.12.2023

Projektipäällikko

Marja Kiijärvi-Pihkala, LAB-ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija