Ossi päättyy, työ jatkuu

Ossi 2 -Osaajat töihin -hanke toteutettiin Lahden (nyt LAB) Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteishankkeena 1/2018 – 1/2020. Se oli jatkoa Ossi – Osaaminen esiin hankkeelle. Ossi on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. 

Ossissa mallinnettiin ohjausosaamisen prosesseja niin työelämälle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle kuin maahanmuuttajillekin. Kaikille kohderyhmille löytyy työkaluja osaamisen kehittämiseen, arjen apuvälineiksi ja tulevaisuuteen valmistautumista varten. 

Yrityksille: Ossi teki yhteistyötä 13 yrityksen ja neljän muun organisaation kanssa. Yritysten kanssa yhteistyössä tehtiin rekrytointia tukeva työpaketti.  Ossissa luotiin perehdytyksen tukimateriaaleja, opas, muistilistoja ja koulutustuotteita työyhteisöille ja työpaikkaohjaajille. 

Oppilaitoksille: Oppilaitoksille tuotettiin avoimia oppimisympäristöjä (Ossin pedapolut ja podcastit) kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen ja ohjaukseen, oppaita, muistilistoja, harjoituspaketteja ja prosessikuvauksia. Ossin sivuilta löytyy työkaluja opettajalle  edistämään yritysyhteistyötä ja tukemaan työssäoppimisjaksoja.

Maahanmuuttajalle: Maahanmuuttaja löytää Osaamisenpaikasta tehtäviä ja blogeja vahvistamaan työelämän kielitaitoa. Osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen löytyy ohjeita. Maahanmuuttaja-osiossa on selkikielisiä ohjeistuksia ja vinkkejä erilaisiin työelämän ja työllistymisen tilanteisiin.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 295 maahanmuuttajaa, maahanmuuttajien ohjaajaa tai opettajaa ja muita maahanmuuttajien kanssa toimijoita. Ossin tuella työllistyi 16 henkilöä.

Osaamisenpaikka https://osaamisenpaikka.fi/ -sivustoa ylläpidetään edelleen alueen muiden maahanmuuttajahankkeiden yhteisenä kotipesänä

Kartta siitä, mitä löydät Ossi-hankkeen sivuilta www.osaamisenpaikka.fi (Kuvat: Tanja Olkkonen)

Ossin tulokset ja tuotokset minuutissa: