Uutta inspiroivaa materiaalia videoihin!

Lahden OSKE LAB -hankkeessa on tehty kolme uutta videota. Kansainväliset LUT/LABin opiskelijat kertovat itsestään, korkeakouluun hakemisesta ja pääsykokeista. He jakavat opiskelukokemuksiansa, antavat vinkkejä hakijoille sekä kertovat suunnitelmistaan tulevaisuudelle.

Videokuvaus ja editointi onnistui Salpauksen opiskelijoiden yhteistyöllä. Haastatteluvideot on katsottava myös Osaamisenpaikka YouTube-kanavalta.

Tervetuloa katsomaan!

Kulttuuritietoinen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Yhä useammin asiakkaat ja työntekijät tulevat muista kulttuureista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovatkin tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työyhteisössä. Näistä lähtökohdista Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela pitävät tänä keväänä neljä iltapäivää kestävän kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

 

 

Ensimmäinen koulutuspäivä oli tiistaina 19.2.2019 ja silloin keskityttiin pohtimaan, mitä on suomalaisuus ja miten se näkyy arjessa esimerkiksi kirjoittamattomina sääntöinä tai toimintatapoina. Oman kulttuurin tiedostaminen on aina lähtökohta monikulttuurisen viestinnän ja yhteistyön onnistumiselle.

 

 

Tulevissa tapaamisissa paneudutaan kulttuuriosaamiseen eli eri kulttuurien tuntemukseen, monikulttuuriseen ohjausosaamiseen eli omaan toimintaan ohjaajana sekä ratkotaan haasteellisia ohjaustilanteita. Lisäksi perehdytään selkokieleen ja omaan viestintään. Jokaisella kerralla osallistujat saavat etätehtävän, jonka avulla he voivat pohtia koulutuksessa esiin tulleita teemoja omassa työyhteisössään ja siten levittää oppimiaan asioita koko työyhteisön avuksi.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta levittämässä — Ossi2 kouluttaa

Viime viikolla Ossi 2 — Osaajat töihin -hanke järjesti kaksi koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuudesta. Torstaina 22.11. koulutuskokonaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja perjantaina 23.11. puolestaan maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille.

Kolmen tunnin koulutuksessa käsiteltiin yleisesti kulttuurien välisiä eroavaisuuksia sekä annettiin vinkkejä käytännön kohtaamiseen maahanmuuttajan kanssa. Kouluttajina toimivat kolme alan asiantuntijaa: lähes 30 vuotta maahanmuuttajakoulutuksessa työskennellyt Maija-Leena Pusa Salpauksesta, freelancer-kouluttaja Keith OHiobhaird sekä suomen kielen kouluttaja Eveliina Liski Lahden ammattikorkeakoulusta.

Maija-Leena Pusa aloitti koulutuksen käsittelemällä kulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla. Hänen mukaansa oman kulttuurin ymmärtäminen omassa itsessään on pohja muiden kulttuurien kohtaamiselle. Kulttuurieroja on kaikkialla, ja esimerkiksi jokaisella työpaikalla on oma kulttuurinsa. Jotta yhteistä ymmärrystä kulttuurien välille syntyy, on toisen henkilön kunnioittaminen kohtaamisessa tärkeää. Kunnioitus on puolestaan pohja luottamukselle. Luottamus on monessa kulttuurissa edellytys sille, että asioiden hoito sujuu hyvin.

Pusan mukaan suurin osa työpaikalla tapahtuvista konflikteista syntyy väärinymmärryksistä. Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin mm. aikaan, perheeseen, yhteisöllisyyteen ja auktoriteetteihin. Tällaiset kulttuuriset erot voivat näkyä esimerkiksi siten, että maahanmuuttajan on vaikea sanoa ”ei” tai olla omatoiminen.

Myös Keith O´Hiobhaird painotti luottamuksellisen suhteen merkitystä ja sen vaikutusta yhteistyöhön koko yhteisen toiminnan ajan. Luottamuksen syntymiseen kannattaisi panostaa jo aivan ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Monissa kulttuureissa on hyvä käyttää aikaa yhteiseen tutustumiseen ennen kuin ryhdytään varsinaisesti töihin.

Koulutuksen päätteeksi Eveliina Liski avasi selkokielen käyttöä puheessa ja tekstissä käytännön esimerkkien avulla. Selkokielessä on tärkeää: