Working life in Finland — suomalainen työelämä tutuksi

Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

 

 

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

 

 

Maaliskuussa toistamiseen pidetty koulutus oli jälleen onnistunut. Uutta tietoa löytyi paljon. Erityisesti työelämään liittyvät erilaiset edut herättivät paljon mielenkiintoa ja vertailua eri maiden käytäntöihin. Learning café ‑työskentelyn lomassa eri koulutuksissa opiskelevat opiskelijat tutustuivat toisiinsa.

 

Learning café -työskentelyn pohjana käytettiin Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.

 

Working life in Finland – Työelämätietoutta jakamassa

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on luoda oppilaitoksissa tapahtuvan työhönvalmennuksen malli. Viime perjantaina kokeilussa oli intensiivinen Working life in Finland -valmennustilaisuus.

Lahden ammattikorkeakoulussa on koulutuksia, joissa opiskellaan pelkästään englanniksi ja siksi koulutuksissa onkin suuri joukko ulkomailta tulleita opiskelijoita. Heitä ajatellen Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela kokosivat tiiviin työpaketin suomalaisesta työelämästä. Perjantaina mukana oli opiskelijoita kolmesta englanninkielisestä koulutuksesta: sairaanhoitajakoulutuksesta, kansainvälisen kaupan koulutuksesta sekä kaupallisen informaatioteknologian koulutuksesta.

Iltapäivän aikana käytiin läpi suomalaisen työelämän arvoja ja sitä, miten arvot näkyvät työpaikkojen arjessa. Suomalainen tiukka aikakäsitys tai matala hierarkia esimiesten ja alaisten välillä ei ole automaattisesti kaikille tuttua. Tämän jälkeen siirryttiin learning café työskentelyyn, jossa opiskelijat tutustuivat suomalaisen työelämän säädöksiin ja rajoitteisiin. Hämmästystä ja ihastusta herättivät mahdollisuus saada sairausloman ajalta palkkaa sekä äitiysloman ja hoitovapaan ajalta saatava korvaus. Me suomalaiset emme aina muista olla kiitollisia näinkin arkisilta tuntuvista eduista, jotka monessa maassa ovat täysin saavuttamattomissa.

Learning cafén aikana opittuja seikkoja koottiin yhteiselle Padlet-alustalle, jota opiskelijat voivat käydä lukemassa myöhemminkin. Työskentelyn päätteeksi ryhmästä kuului monia kiittäviä kommentteja ja tällaista toivottiin toistuvaksi toimintatavaksi.

Ossi-pisteen lokakuu

Ossi-piste on tänä syksynä toiminut Vauhdittamon tiloissa (Aleksanterinkatu 10, 4. kerros). Aina perjantaisin kello 13—15 paikalla on ollut Ossi2-hankkeen työntekijä. Marjaana on tavattavissa tänään perjantaina 12.10. sekä viikon päästä 19.10. Tämän jälkeen on syysloma, jolloin myös Ossi-piste on lomalla.

Ossi-piste on jälleen toiminnassa

 

Ossi-piste toimii tänä syksynä Vauhdittamon tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 10, 4. kerros. Sisäänkäynti on Lanun aukiolta. Paikalla on perjantaisin kello 13—15 välisen ajan joku Ossi2-hankkeen työntekijöistä.

 

Ossi-piste ja Vauhdittamo ovat erinomainen parivaljakko. Ossi2-hankkeen tavoitteena on saada osaajat töihin kehittämällä oppilaitosten työhönvalmennusta sekä tekemällä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Vauhdittamo puolestaan on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa työnantajat ja työtä hakevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Lisää tietoa Vauhdittamosta löydät täältä: http://vauhdittamolahti.fi/

 

Tervetuloa!