KOKOMA

Kokoma – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

KOKOMA-hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä nopettaa sijoittumista työmarkkinoille.
TOTEUTUSAIKA
 – 
PROJEKTIN TILA
Käynnissä
TOTEUTUSALUE
Kansallinen
RAHOITUS
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABIN ROOLI
Hallinnoija
YKSIKKÖ
Hyvinvointi
PAINOALA
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot

Koulutus

Tavoitteet

KOKOMA-hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu yrittäjyysvalmiuksia kehittävistä moduleista, valmennusleiristä, S2-opetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjausprosessista. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.Opintokokonaisuuden vaikutuksia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen arvioidaan hankkeen aikana.

Opintokokonaisuus mallinnetaan ja julkaistaan, joten se on muiden korkeakoulujen hyödynnettävänä ja jatkokehitettävänä myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hankkeen vaikuttavuus
Hanke kehittää maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksia ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Hanke lisää osallistujien osallistumismahdollisuuksia ja tukee yhteiskuntaan integroitumista. Toteuttajaorganisaatioiden osaaminen maahanmuuttajien yrittäjyysohjaamisessa vahvistuu, ja opintokokonaisuuden toteutuksesta vastanneet asiantuntijat/ohjaajat ovat saaneet käytännön kokemuksen kehitetyn verkko-ohjausmallin soveltamisesta. Verkossa toimivan kokonaisuuden toteutusta on helppoa jatkaa korkeakouluissa.
Ohjaajilla on valmius tukea muita ohjausmallin hyödyntäjiä.
Projektipäällikkö
Anita Hartikainen