Työelämään tukeminen

Työkokeilu

Tietoisku työkokeilusta työpaikoille, työpaikkaohjaajille ja työkokeiluun hakeutujille.
Malva – Työkokeilu (PDF)

Työkokeilun kautta töihin

PODCAST 2: Työkokeilu on yksi mahdollinen polku työelämään. Sarjan toisessa jaksossa jaksossa keskustellaan työkokeilujen mahdollisuuksista työnantajien ja työntekijöiden näkökulmista. Keskustelijoina ovat Eija Honkanen Haaga-Heliasta sekä Miika Keijonen Live Palveluista. (Lue lisää)

Palkkatuki

Tietoisku työllistämisen tukimahdollisuuksista työpaikoille, työpaikkaohjaajille ja työkokeiluun hakeutujille: Palkkatuki.
Malva – Palkkatuki (PDF)

Maahanmuuttaja-taustaisten työntekijöiden työ- ja oleskeluluvat

Tietoisku kansainvälisen työntekijän työluvat ja oleskeluluvat

Työluvat ja oleskeluluvat (Migri) (PDF)

6 tapaa saada Suomen oleskelulupa(video: Aleksi Himself)

Welcome to work in Finland (video, Migri)

Työhönvalmennus

Tietoisku Työhönvalmennus, koulutussuunnittelija Minna Wright, Koulutuskeskus Salpaus
Työhönvalmennus  (PDF)

Työtä tarjolla osaaville

PODCAST 3: Yhteisöllinen toimintakulttuuri on avoin, kannustava ja rohkaiseva. Sarjan kolmannessa jaksossa keskitytään yhteisöllisyyttä herättävään toimintakulttuuriin sekä perehdytyksen ja ohjauksen merkitykseen työssä ja työpaikalla. Keskustelijoina ovat Leena Nuutila Haaga-Heliasta sekä Merja Oljakka ja Maria Kaukonen SOL Palveluista. (Lue lisää)

Voimavarat ja vahvuudet käyttöön työyhteisössä

PODCAST 4: Monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä sekä hyödyntää erilaisia toimintatapoja, jotta taustaltaan ja esimerkiksi työtaidoiltaan erilaisten ihmisten kyvyt saadaan parhaiten käyttöön. Podcast-jakson keskiössä on ajatuksia herättävä omakohtainen tarina työllistymisestä. Aiheesta keskustelevat Zakia Allizay kokemusasiantuntijana sekä Haaga-Helian lehtorit Leena Nuutila ja Kaisu Honkala. Podcast on osa MALVA-hanketta, jossa edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä. (Lue lisää)