Hankkeet kouluttavat!

 

SELKEETÄ OHJAUSTA – KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN TYÖPAIKKAOHJAAJILLE 

Ohjaatko maahanmuuttajataustaista opiskelijaa työpaikalla? Tuntuuko ohjaaminen haasteelta? Miten molemminpuolista ymmärrystä voisi edistää? Millaiset kulttuuriset asiat vaikuttavat opiskelijan työhön?

Tule saamaan käytännön työkaluja arjen ohjaustilanteisiin sekä keskustelemaan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjauksesta yhdessä oppilaitoksen henkilöstön ja muiden työpaikkaohjaajien kanssa.

Kaikille avoimia koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa, mutta lisäksi koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta, juuri sinun työyhteisöllesi räätälöitynä.

Koulutuksen sisältö

 • Voimavaralähtöinen kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus
 • Kulttuurien esiintulo työpaikalla ja väärinkäsitysten ennaltaehkäisy
 • Monikulttuurisen työpaikkaohjauksen erityispiirteet
 •  Selkokielen käyttö ohjauksessa
 • Työyhteisön ja työnantajan merkitys
 • Avaimia vuorovaikutteiseen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen


SEURAAVA KAIKILLE AVOIN KOULUTUS:

Aika: 20.4.2021 klo 14.00–16.00

Paikka: Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10 (Tai TEAMS, jos koronatilanne niin vaatii)

Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton, rahoittaja ESR

Ilmoittautuminen: https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/selkeeta-ohjausta/

Kysy lisää: Mari Lampinen, mari.lampinen@salpaus.fi, 044 708 0862 / Malva – maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Onnistuneen perehdytyksen avaimia

Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa on kerätty työnantajilta ja myös maahanmuuttajataustaisilta työntekijöiltä vinkkejä onnistuneeseen perehdytykseen. Loppujen lopuksi varsin pienillä asioilla on suuri merkitys siihen, miten työntekijä saadaan oppimaan ns. talon tavoille ja sitoutumaan työyhteisöön.

Malli pdf-muodossa

Lue myös: Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä 

Hankkeen tuloksia

Ossi – Osaaminen esiin -hankkeen merkittävimmät saavutukset, jotka saatiin alueelle vakiintumaan:

OSSI-PORTAALI

Hankkeen verkostoissa luotiin alueelle yhteinen maahanmuuttajille kohdennettujen koulutusten ja muiden tapahtumien portaali.  Yhdelle, Lahden kaupungin palvelimelle rakennetulle sivustolle voivat kaikki koulutusten tai tapahtumien järjestäjät lisätä omat koulutuksensa sekä maahanmuuttajille että ohjauspalveluille helposti löydettäväksi. Sivuston pääkäyttäjyys siirtyi Ossi-hankkeelta Lahden kaupungin alueelliselle integraatiopalvelupiste ALIPI:lle ja sivuston hallinta Lahden kaupungille. Päivittäjiä sivustolla on 2019 päättyessä noin 50, liki 30 eri organisaatiosta. Sivusto palvelee osoitteessa http://alipi.fi/ossi/

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen

Hankkeessa tuotettiin uudistettu painos Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen -oppaasta. Opasta on jaettu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mukana työssäoppimispaikoille sekä erilaisissa henkilöstökoulutuksissa ja verkostoissa. Opas on saanut suuren suosion ja siitä on otettu jo monia lisäpainoksia (yhteensä jaettu vuoden 2019 loppuun mennessä yli 2000 kappaletta). Oppaan sähköinen versio:

http://view.24mags.com/mobilev/e5f43d46a15e11480d262296d568fc76#/page=1

 

Ossi-piste: 

Hankkeen aikana käynnistettiin Ossi-piste palvelemaan maahanmuuttajia koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. Ossi-piste aloitti toimintansa Alueellisen integraatiopalvelupisteen yhteydessä ja siirtyi myöhemmin  LAMK:n Fellmannian tiloihin. Ossi-piste jatkoi hankkeen jälkeen elämäänsä Ossi2-Osaajat esiin -hankkeen voimin Ohjaamon ja Vauhdittamon tiloissa. Pisteellä ohjausta tarjosi hankkeen työntekijöiden lisäksi myös esim. Salpauksen opinto-ohjaaja. Lue lisää tästä.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Lamkissa pilotoitiin hankkeen voimin ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Pilotin tulokset olivat loistavat, joten koulutus vakiintui LAMK:n toimintoihin.  Seuraava koulutus järjestyi osin Lamkin omana toimintana, osin hankkeesta. Siitä seuraava oli jo täysin LAMK:n toimintaa.  Lue lisää tästä.

Muita toimenpiteitä:

Get Employed! – koulutusjakso Lamkin pysyviin toimintoihin

Suuntana opinnot -verkkokurssi

Työelämän suomea -verkkokurssi

Suomea ammatillisiin ja korkeakouluopintoihin hakevalle

Suomea ammatillisiin opintoihin hakevalle

Työpaikalla tapahtuvan kielenoppimisen tukeminen

Mitä mä sanon töissä? Kieliharjoituksia työpaikalle -oppimateriaali on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomen kielen aktiiviseen harjoitteluun työpaikalla. Lisäksi opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään ja ammatteihin sekä oppii työelämäsanastoa ja puhekieltä. Harjoittelupäiväkirjana toimiva tehtäväpaketti rohkaisee opiskelijaa mm. havainnoimaan, ottamaan kontaktia ja kommunikoimaan suomalaisessa työyhteisössä. Tehtäväpaketti auttaa myös työpaikkaohjaajaa maahanmuuttajataustaisen harjoittelijan ohjaamisessa sekä kannustaa koko työyhteisöä ottamaan maahanmuuttajaharjoittelijan porukkaan mukaan.

Tehtäväpaketti toimii parhaiten A5-kokoisena vihkona, jota on helppo ottaa mukaan työpaikalle. Tehtävävihkoja on kahdelle eri tasolle – kotokoulutuksen hitaalle moduulille 2 (lyhyt ja pitempi versio) sekä hitaalle moduulille 3. Lisäksi on eri aloille soveltuva lisämateriaali, josta on mahdollisuus räätälöidä kullekin alalle tai työpaikalle sopivia tehtäväpaketteja. Vaikka tehtäväpaketti on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajien kotokoulutuksen työssäoppimisjaksolle, sitä voi käyttää myös muulloinkin esim. työkokeilussa.


Materiaalit:

A5_vihko_harjoittelupäiväkirja_M2H

A5_vihko_LYHYT_harjoittelupäiväkirja_M2H

A5_vihko_harjoittelupäiväkirja_M3

Ossi_tyoharjoittelu_kieli_keskitaso

 

Ossi2 Lahden tiedepäivillä 2019

Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta!

Ossi2 -hanke esitteli Lahden tiedepäivässä 14.11.2019 menestyksekästä koulutuspilottia Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille. Esittelystä vastasivat Mari Lampinen ja Vesa Rantanen.

Esityksen diat löytyvät täältä: Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta.

Esityksen abstrakti (kirjoittaja Marja Ahola) löytyy abstraktijulkaisusta sivulta 60:  https://www.lamk.fi/fi/lahden-tiedepaiva-2019/abstraktit

Koulutuspilotista kerrotaan myös Ossin Pod-castissa sekä julkaisussa Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

 

Artikkeli kategoriassa

Kotoa kotiin -hankkeen ryhmätoiminta käynnissä!

Uutinen Salpauksen Santrassa:

Kotoa Kotiin -hankkeen ryhmätoimintaan on lähtenyt hieno määrä osallistujia!

22.10.2019

​Kotoa kotiin -hanke on suunnattu arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle ja ovat syrjäytymisvaarassa. Hankkeessa toteutetaan LAMK:n, Salpauksen ja Dilan yhteistyönä ryhmätoimintaa, joka vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Lisäksi osallistujat saavat vertaistukea ja mentorointia toimintaan perehdytetyiltä maahanmuuttajataustaisilta ja kantasuomalaisilta vapaaehtoisilta. Hanketta rahoittaa AMIF.

Ryhmätoiminta käynnistyi tiistaina 8.10. Dilan tiloissa ja paikalle saapui huimat 18 naista, mukanaan yhteensä 12 lasta. Naisten motivaatiosta kertoo paljon, että mukana tulleista lapsista vanhin on vain 2-vuotias, nuorin  yhden kuukauden. Osa on ollut jo pitkään kotona, osa vasta vähän aikaa Suomessakaan. Kaikilla halu päästä eteenpäin ja oppia kieltä on kuitenkin kova. Ryhmätoimintaa järjestetään kahdesti viikossa kahden tunnin ajan. Jotta naiset pääsisivät opiskelemaan ja oppimaan, paikalla on myös lastenhoitajia. Heistä​ yksi on palkattu ja loput ovat Dilan SOTE-työpajan nuoria. Nuoret ovat lähteneet mukaan avoimin mielin ja rohkeasti, vaikka kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä tai pienistä lapsista ei heillä juurikaan ole. Asenne ratkaisee ja se on kohdillaan!

Hanke päättyy 2021 ja matkan varrella hankkeeseen ja toimintaan voivat tulla tutustumaan niin Salpauksen henkilöstö kuin opiskelijatkin. Kaikki yhteistyömahdollisuudet otetaan myös ilolla vastaan. Yhteyshenkilö Salpauksessa on Mari Lampinen.

Yhteystietoja Lahden alueen ohjauspalveluille

Löydät tietoa koulutuksista, opiskelusta, työstä, terveydestä ja vapaa-ajasta myös osoitteesta munlahti.fi.

 ALUEELLINEN INTEGRAATIOPALVELUPISTE ALIPI

Palvelupiste on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Palvelualueeseen kuuluu koko Päijät-Häme sekä Iitti, Pukkila ja Myrskylä. Alipi tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta:

 • arkielämään liittyvissä asioissa, kuten työ, asuminen, sosiaaliturva ja koulutus 
 • maahanmuuttoon liittyviin asioihin, kuten rekisteröityminen ja lupa-asiat 
 • maahanmuuttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin (esim. lainsäädäntö) 
 • suomalaisen yhteiskunnan viranomaisjärjestelmästä ja palveluista 
 • muihin arkielämän pulmatilanteisiin 

Lisäksi palvelemme alueen viranomaisia, työnantajia, oppilaitoksia ja muita työssään maahanmuuttajia kohtaavia, jotka tarvitsevat konsultaatioapua maahanmuuttoasioissa.

Tulkki järjestyy tarvittaessa, ilmoitathan tarpeesta etukäteen.

TE-TOIMISTON KOTOUTUMISPALVELUT

TE-toimiston kotoutumispalvelut auttavat Suomeen muuttanutta kotoutumaan ja työllistymään. TE-toimisto antaa apua työnhakuun sekä tarjolla on laaja palveluvalikoima, jonka avulla työllistymistä voidaan tukea.

Näitä alkuvaiheen kotoutumispalveluita ovat:

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut 
 • Alkukartoituksen tekeminen 
 • Kotoutumissuunnitelman tekeminen 
 • Kotoutumiskoulutus 

LAHDEN MONIKULTTUURIKESKUS MULTI-CULTI

Lahden nuorisopalveluiden osana toimiva Multi-Culti on kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus. Se on kaikille avoin ja toimintaan voi osallistua kuka tahansa, oli sitten kantaväestöä tai maahan muualta muuttanut.

Multi-Cultissa voi esimerkiksi viettää aikaa tai tulla tutustumaan uusiin ihmisiin. Sieltä löytyy muun muassa monikielinen kirjasto, lasten leikkihuone, esitteitä, pelejä, informaatiota ja televisio.

Tarjolla on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta toimintaa

 • Opintoryhmiä ja harrastustoimintaa 
 • Luentotilaisuuksia ja kursseja 
 • Kulttuuritapahtumia, erilaisia juhlia ja retkiä 
 • Kansainvälisyys-, asenne- ja yhdenvertaisuuskasvatusta 

Päijänteenkatu 1, Lahti

 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Maahanmuuttajatyön tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta yksilöiden elämässä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Se tukee erilaisia perheitä sekä yksilöitä, jotka kaipaavat apua maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviin haasteisiin. Maahanmuuttajatyö palvelee kaikkia maahanmuuttajia riiputtamatta heidän uskontokunnastaan tai maahanmuuttotavastaan.

 • Vastaanotto ja kotikäyntityö, sielunhoitotyö, kriisi- ja perhetyö 
 • Taloudellinen tuki ja neuvonta 
 • Retki- ja leiritoiminta 
 • Ryhmätoiminta 
 • Tukihenkilötoiminta 
 • Laaja verkostoyhteistyö 
 • monikulttuuriset Tuomasmessut ja Maailmojen messut 
 • Venäjänkielinen rippikoulutyö ja muu seurakuntatyö 
 • Retki- ja leiritoiminta 
 • Ryhmätoiminta 

 MONITOIMIKESKUS TAKATASKU

Monitoimikeskus Takatasku on Lahden seurakuntayhtymän, Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Lahden kaupungin ylläpitämä toimintakeskus, palvelutyöpaja. Keskeistä palveluiden tuottamisessa on tuottaa syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita sekä edistää työllisyyttä. Monitoimikeskus Takataskun toiminta-ajatukseen kuuluu yhteisöllisyyden edistäminen, työnantajayhteistyön kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, työllisyyden edistäminen työpajatoiminnan ja työvalmennuksen keinoin sekä edullisten ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoaminen kävijäasiakkaille.

Monitoimikeskus Takataskun kohderyhmäasiakkaina ovat työvalmennuksessa olevat työntekijäasiakkaat sekä kävijäasiakkaat. Takatasku tarjoaa työkokeilu-, tukityö- ja vapaaehtoistyöpaikkoja sekä mahdollisuuden osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Työtehtäviä voi olla keittiössä, toimistossa, siivouksessa, atk-koulutuksessa ja vapaa-ajanohjauksessa. Maahanmuuttajat pääsevät Takataskussa tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin. Takataskun työkieli on suomi.

 LAHDEN KANSANOPISTO

Lahden kansanopistolla on yli 20 vuoden kokemus suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta maahanmuuttajille. Kansanopisto on luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen erityisosaaja Lahdessa. Opetusta tarjotaan monikulttuurisessa, tasa-arvoisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO 

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) 

Lahden Yhteiskoulun Aikuislukion LUVA-koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen sekä menestyä niissä. Tavoitteena on myös se, että opiskelija hakeutuu valmistavan koulutuksen jälkeen lukioon.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus:

 • Lisää tietämystä suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta 
 • Lisää opiskelutaitoja 
 • Syventää eri tiedonalojen hallintaa ja vahvistaa tiedonhankintataitoja 
 • Antaa mahdollisuuden tarvittaessa korottaa myös perusopetuksen arvosanoja 

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti

WELLAMO-OPISTO

Wellamo-opisto on kansalaisopisto. Kansalaisopistossa kuka tahansa voi opiskella ja harrastaa. Opistossa opetetaan esimerkiksi kieliä, käsityötä ja kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa, tanssia ja tietotekniikkaa. Wellamo-opistossa on mahdollista osallistua yleisen kielitutkinnon perus- ja keskitason kokeisiin (YKI). Wellamo-opiston kursseja on Lahden lisäksi Asikkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Myrskylässä, Orimattilassa ja Padasjoella.

Wellamo-opistossa voi Lahdessa opiskella myös suomen kieltä. Opistossa on eripituisia ja eritasoisia suomen kielen kursseja. Kurssien opetuskieli on suomi tai englanti.

Wellamo-opiston kurssit ovat yleensä maksullisia. Tiedot kursseista ja niiden hinnoista löytyy opetusohjelmalehdestä tai opiston Internet- sivulta. Internet-sivuilla kerrotaan myös, miten kursseille ilmoittaudutaan. Lisätietoa kursseista saa Wellamo-opiston toimistosta.

KOULUTUSKESKUS SALPAUS 

Maahanmuuttajana voit opiskella Salpauksen ammatillisessa koulutuksessa. Jos kielitaitosi tai muut valmiutesi eivät vielä riitä ammatillisiin opintoihin, voit opiskella seuraavissa maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa:

 • kotoutumiskoulutuksessa, johon haet TE-toimiston kautta
 • VALMA-koulutuksessa
 • maahanmuuttajien ammatillisissa koulutuksissa, joka alkaa opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA)
 • suomen kieltä ja kulttuuria eri tasoisilla iltakursseilla
 • Yki-testiin valmentavassa koulutuksessa ja suorittaa keskitason testin

OHJAUSPISTE SUUNTA

Ohjauspiste Suunta on Koulutuskeskus Salpauksen palvelupiste, josta saa hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ohjauspiste Suunta palvelee ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia, nuorten hakijoiden huoltajia, työelämässä ja sen ulkopuolella olevia aikuisia, oppilaitosten opoja ja opettajia sekä kaikkia niitä toimijoita, jotka työssään ohjaavat asiakkaitaan ammatilliseen koulutukseen. Ohjauspiste on avoinna kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajat tapaa Lahden keskustakampuksella ja Salpauksen Opo-chatissa. Ohjauspiste Suuntaan voi tulla joko ajanvarauksella tai ilman.

ARFFMAN CONSULTING 

Arffman Consulting Oy järjestää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta Lahdessa. Arffman Consulting Oy on järjestänyt kotoutumiskoulutusta vuodesta 1998 lähtien koko Suomen alueella ja on tällä hetkellä yksi suurimmista maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjistä Suomessa. Lahdessa Arffman Consulting Oy on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Koulutuskeskus sijaitsee Askonalueella, Askonkatu 13, Valimo-talossa.

Koulutuksissa opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria, yhteiskuntatietoutta, työelämässä tarvittavia taitoja ja ammatillisia valmiuksia. Koulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

LUETAAN YHDESSÄ-OPINTORYHMÄ 

Luetaan yhdessä –verkosto on maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen tukena. Se tarjoaa vapaaehtoistyönä toteutettua lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille. Opetusta tarjotaan eri puolilla Suomea ja se on toiminut jo vuodesta 2004 alkaen.

MINUN SUOMENI

Minun Suomeni –opintoryhmä on tarkoitettu 17-29 –vuotiaille maahanmuuttajanuorille, kenellä ei ole vielä kokopäiväistä opiskelu- tai työpaikkaa. Ryhmä on osallistujille ilmainen.

Opintoryhmässä opiskellaan suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin toiminnallisissa ryhmätapaamisissa, retkillä tai vierailuilla. Samalla ryhmäläiset saavat tietoa opiskelusta sekä työelämästä. Toimintaa on viikossa 22-25 oppituntia. Perjantaisin tehtäviä tehdään itsenäisesti verkossa.

TYÖPOLKU

TyöPolku on Hämeen Setlementin hallinnoiva työllistämishanke. Se toimii Lahdessa, Hämeenlinnassa sekä Forssassa. TyöPolku tarjoaa asiakkaillensa yksilöllistä tukea kohti työelämää työhönvalmennuksen ja työkokeiluiden avulla. Palvelut on kohdennettu erityisesti TE- toimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille.

Työpolku-hanke: 

 • Etsii työkokeilu- ja työpaikkoja kunnalta, yrityksistä sekä kolmannelta sektorilta 
 • Valmentaa työnhakuun ja itsensä markkinointiin suomalaisessa työelämässä 
 • Etsii mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi 
 • Tarjoaa työnantajille turvallisen väylän löytää potentiaalisia työntekijöitä 
 • Tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuksia tutustua eri aloilla tehtävään työhön työkokeilujen kautta 

TYÖNSYRJÄ-HANKE 

Avainsäätiön Työnsyrjä-hanke on tarkoitettu 17-29-vuotiaille työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea alavalintaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palvelua tarjotaan Lahden ja Hämeenlinnan toimipisteistä seutukunnallisesti. Työnsyrjän työhönvalmennus on tavoitteellista ja osallistavaa yksilöohjausta. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ- ja opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ-ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Työhönvalmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuoren lähiverkoston kanssa esim. perhe, sosiaalitoimi tai hoitotahot. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Työhönvalmennus voi olla avuksi, jos

 • työttömyys on pitkittynyt 
 • työnhaku ei johda tuloksiin 
 • on epäselvää, millaista työtä hakee 
 • oma ala ei ole selvillä 
 • ei ole työkokemusta 
 • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen 

VAMOS LAHTI 

VAMOS Lahti on tarkoitettu lahtelaisille 18 - 29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat tukea nykyisessä elämäntilanteessa. Valmennuksen avulla tuetaan hyvinvointia sekä tutustutaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin yhdessä. Valmennuksen tavoitteena on siirtyä koulutukseen, työhön tai niihin valmentavaan toimintaan.

Maahanmuuttajanuori on usein kantaväestöä heikommassa asemassa koulutus- ja työmarkkinoilla. Maahanmuuttajan sopeutuminen ja arkielämään liittyvien asioiden järjestäminen ovat tärkeässä osassa. Vamoksessa ne hoidetaan yhden työntekijän kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

Yksilövalmennus toteutetaan nuoren omien vahvuuksien ja tavoitteiden perusteella. Valmennuksen sisältö suunnitellaan oman työntekijän kanssa ja valmentajalla on mahdollisuus jalkautua kotiin, oppilaitokseen tai työpaikalle. Valmentajan kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kiinnittyminen sopivaan koulutukseen tai työhön. Yksilövalmennus onnistuu suomen lisäksi englanniksi.

Ryhmävalmennus on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat arjen taitojen lisäksi parantaa omaa hyvinvointiaan ja valmiuksiaan jatkopoluille. Valmennus sisältää omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämistä, tutustumiskäyntejä ja vierailuita. Pienessä ryhmässä tutustutaan muihin nuoriin ja valmentajiin.

OHJAAMO LAHTI

Ohjaamo Lahti on yhteispalvelupiste, johon on samaan paikkaan koottu eri koulutus- ja työelämäpalveluita alle 30-vuotiaille lahtelaisille. Ohjaamosta saa monipuolista ohjausta mm. uravalintaan, opiskelupaikan tai asunnon etsintään liittyen. Ohjaamossa päivystää myös eri henkilöstövuokrausfirmoja, joiden luokse voi kävellä aikaa varaamatta työhaastatteluun. Ohjaamon viikkokalenteri löytyy Ohjaamo Lahden kotisivuilta.

Kirkkokatu 21 E, käynti sisäpihalta

Uutisarkisto – nostoja julkisesta mediasta

Tähän osioon kerätyt artikkelit ja julkaisut liittyvät maahanmuuttajiin ja tematiikaltaan osaamisenpaikka.fi-sivuston hankkeisiin. 

Karttunen, A. 2021. Uusi katsaus validoinnin laadusta pohjoismaissa on julkaistu https://epale.ec.europa.eu/fi/content/uusi-katsaus-validoinnin-laadusta-pohjoismaissa-julkaistu?fbclid=IwAR3d_swghjsmmOEFP3atjWtPz5bwrfIqORNdaF340djujNahKH8svDGIAfg

Yle. 2021. Suomeen opintojensa jälkeen työllistynyt Caelum Davies on yksi niistä, joita Suomi tahtoo lisää – Tutkija: Anonyymi rekrytointi auttaisi (Luettu 18.1.2021) Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11697800

Alho, R. (2020). ‘You Need to Know Someone Who Knows Someone’: International Students’ Job Search Experiences. Nordic Journal of Working Life Studies. Saatavissa: https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120817

Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.). (2019). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. ISBN 978-952-327-487-7.

Zafar, A. 2019 Revamping the employability of highly skilled immigrants in Finland Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 4/2029.

Zafar, A. 2019. Is the shortage of talent in Finland real or just a myth?

Zafar, A. & Ahola, M. 2019. The odyssey of obtaining a student visa for Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö & Sisäministeriö, 2019. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista sujuvoitetaan yhteistyöllä.

Yle 30.8.2019. Työperäistä maahanmuuttoa halutaan lisää, nykyään se on hidasta ja kallista – työnantajat ja viranomaiset ovat pullonkauloista eri mieltä

Yle 6.9.2019.  Immigration officials say staffing problems are behind a delay in processing students’ residence permit applications.

THL 18.6.2019. Turvapaikanhakijoilla on runsaasti masennus- ja ahdistusoireita ─ uutta tietoa hakijoiden terveydestä

Skogberg ym (toim). Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi. Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2019.

Sivista 17.9.2019.  Suomesta valmistuneet ja työhön jääneet kansainväliset osaajat: Opetuksesta kiitosta, työn löytämiseen lisää keinoja ja lupaprosessit sujuviksi

Yle Areena, Yle Radio 1, kevät 2019. Nainen, joka tuli Suomeen. 13 tarinaa kotoutumisesta Suomeen.

Radio Public 1.3.2019.  TEM Podcast. Miksi ulkomainen huippuosaaja haluaisi Suomeen? Vieraana aiheesta ovat puhumassa TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Radio Public 29.3.2019. TEM Podcast.  Miten maahanmuuttajien työllisyys saadaan nousuun? Keskustelemassa TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sekä Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Keskuskauppakamari 23.5.2019. Suomi tarvitsee lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa

Yle Uutiset 11.1.2019. Valtava työvoimapula vaivaa metallialaa –
muutamassa vuodessa tarvitaan 53 000 uutta työntekijää

Kauppalehti 14.5.2019. Suomi tarvitsee kymmeniä tuhansia työperäisiä maahanmuuttajia – TEM: ”Systeemi ei ole parhaassa terässä houkuttelemaan ihmisiä tänne”

Hankkeissa tuotetut artikkelit, opinnäytetyöt ja muut julkaisut

Osaamisenpaikka.fi on usean maahanmuuttajiin liittyvän hankkeen yhteinen verkkosivusto. Tästä osiosta löytyvät artikkelit ja opinnäytetyöt on tuotettu näissä sivustoa ylläpitävissä hankkeissa.

Malva - maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Kouzi, A., Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Perhosefekti – Koulu monikulttuurisena työpaikkana ja yhteiskunnan kulttuurisen moninaisuuden haasteen peilinä. LAB RDI Journal. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/perhosefekti-koulu-monikulttuurisena-tyopaikkana-ja-yhteiskunnan-kulttuurisen-moninaisuuden-haasteen-peilina/

Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Human-Artificial Systems Collaboration in Service Innovation and Social Inclusion. Will be published in book Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration: Integrating People and Intelligent Systems (IHSI 2021). Springer Nature. Virtual Conference, February 22-24, 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68017-6_78

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. Onko työelämässä tarvetta voimavara- ja vahvuusnäkökulmalle? Saaravilla: https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-tyoelamassa-tarvetta-voimavara-ja-vahvuusnakokulmalle/#8d3811b5

Honkanen, Riku. 2020. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen tekoälyn ja bottien avulla. Saatavilla: https://www.integrata.fi/sosiaalisen-osallisuuden-tukeminen-tekoalyn-ja-bottien-avulla/

Ahola, M., Hartikainen, A. & Lampinen, M.  2020. Resources and support for employing immigrants. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 71-87. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. MALVA-hanke monimuotoistuvaa työelämää ratkaisemassa? Blogijulkaisu Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun eSignals-julkaisussa.

Valmentavasta valmiiksi

Marjomäki, J. & Karttunen, M. 2019. Yhteinen valintakoe mittaa kielitaitoa monipuolisesti. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Valo-Vuorela, M. ym. 2019. Integroitu opetus tehostaa kielen oppimista. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Mesh

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen, S. 2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Artikkeli Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Saatavissa: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2020. Kokemuksia European Mentoring Summitista, osa 1: Kuka käyttää valtaa mentoroinnissa? Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/kokemuksia-european-mentoring-summitista-osa-1-kuka-kayttaa-valtaa-mentoroinnissa/

Kiijärvi-Pihkala, M. , Lappalainen, S. & Pirttikoski, V. 2020. Etänä mutta yhdessä - Lahden mentorointiohjelma siirtyi kesken matkaa verkkoon. Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/etana-mutta-yhdessa-lahden-mentorointiohjelma-siirtyi-kesken-matkaa-verkkoon/

Lappalainen, S., Pirttikoski, V. & Seppälä, V. 2020. Mikä on minulle oikea polku? – Mentorointiohjelma tuleville sairaanhoitajille Lahdessa.
Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/mika-on-minulle-oikea-polku-mentorointiohjelma-tuleville-sairaanhoitajille-lahdessa/

Kiijärvi-Pihkala, M.  2020. Step by step – With a mentor towards working life in Finland. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 121-132. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen S. 2020. Sairaanhoitaja-lehti 15.10.2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Saatavilla: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Valmennuksen avulla töihin

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.

Kokoma

Oikarinen, T., Ahola, M., Hartikainen, A., Martikainen, S.-J. & Peltonen, K. 2021. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen. Teoksessa Tulonen S., Kaasinen E., Gustafsson-Pesonen A. (Toim.). YKTT2020 – Yrittäjyyskasvatuspäivät yrittäjyyden ytimessä. Konferenssijulkaisu. Xamk Kehittää 139, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuspäivät (YKTT) 2020. 254-270.  Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-317-4
Youtube -videokooste https://youtu.be/AMki6Z5Y2OE

Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hankkeessa vahvistettiin kielitaitoa ja rohkaistiin yrittäjyyteen. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hankkeen-vahvistettiin-kielitaitoa-ja-rohkaistiin-yrittajyyteen/

Beena, M. & Ibrahim, M. 2020. International business development in the context of immigrants in Finland : Inter-related elements contributing towards immigrant entrepreneurs’ business capabilities in Finland. Retrieved: https://www.theseus.fi/discover?scope=%2F&query=Maryam+Beena+&submit=

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hanke tuotti MOOCin ja opettajan oppaan yrittäjyydestä. https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hanke-tuotti-moocin-ja-opettajan-oppaan-yrittajyydesta/

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Ahola, M. 2020. Valkokettu, Tilkkunen ja Tonttilan Aino – kymmenen uutta yritystä KOKOMAssa koronasta huolimatta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/valkokettu-tilkkunen-ja-tonttilan-aino-kymmenen-uutta-yritysta-kokomassa-koronasta-huolimatta/

Ahola, M., Handelberg, J., Hartikainen, A., Hirard, T., Ikäheimonen, T., Karppelin, A., Kuukkanen, T., Oikarinen, T., Peltonen, K. ja Rajala, S. 2020. KOKOMA yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi. Opettajan opas. Julkaistaan syksyllä 2020. LUT Scientific and Expertise Publications - Oppimateriaalit – Lecture Notes 21. ISSN-L 2243-3392. ISSN 2243-3392. ISBN 978-952-335-562-0. Saatavilla: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161718

Ikäheimonen, T., Oikarinen, T., Martikainen, S-J., Peltonen, K., Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. Kokoma - koulutusmallin arviointi. Julkaistaan syksyllä 2020, julkaisupaikkaa ei ole vielä tiedossa.

Hartikainen, A. 2020. Laadukasta etätyötä ja verkkokoulutusta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/laadukasta-etatyota-ja-verkkokoulutusta/

Hirard, T. 2020. Syksyn webinaarissa julkaistaan selkokielistä opiskelumateriaalia yrittäjyydestä

Hartikainen, A. & Ahola, M. 2020 Developing highly educated immigrant's entrepreneurial skills - result of twho education pilots. INTED-seminar. 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020. ISSN: 2340-1079. IATED Digital Library.

Hartikainen, A. 2020 Kun opettajat päivittyvät verkko-ohjaajiksi, on vuorovaikutus tärkeämpää kuin koskaan

Hartikainen, A. 2019 Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla

Hartikainen, A., Ahola, M. & Haikala, R. 2019 Guidance and forming communities online: highly educated immigrants in language-aware entrepreneurship education. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 68-77 

 

Ahola, M., Haikala, R. & Zafar, A. 2019. Opiskelemaan pääsy ja työllistyminen haastavat korkeakouluopiskelijat

Haikala, R. 2019. Making Finland attractive

Haikala, R. & Hartikainen, A. 2019. Entrepreneurship Networks in Finland

Hartikainen, A. 2019 Kotoutuminen on koko Suomen yhteistyötä

Haikala, R. 2019. Immigrants and Entrepreneurs or Immigrant Entrepreneurs?

Hartikainen, A. 2019.  Avoin verkko-opiskelu kuuluu kaikille

Zafar, A. and Ahola, M. 2019. LAB: Boosting Startup and SME Ecosystems in the South Karelia and Päijät-Häme Regions

Ahola, M. & Lahtio, H. 2019. Koulutusyhteistyöllä paremmat yrittäjyysvalmiudet korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Hartikainen, A. 2019. Opiskelu, ohjaus ja vuorovaikutus verkossa.

Kotoa kotiin

Eerola, M. & Pirttikoski, V. 2020. Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava toiminta kotoutumisen tukena. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/osallisuutta-ja-hyvinvointia-vahvistava-toiminta-kotoutumisen-tukena/

Atkinson, A.-L. & Eerola, M.  2020. Kotoa kotiin – peer activities to support immigrant women’s integration. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 97-109. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Pirttikoski, V. 2019. Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin 

Atkinson,  A.-L. & Lampinen, M. 2020. Lukutaitoa tai ei, WhatsAppissa kohdataan!

Nasra A, Keskitalo T & Koval L. 2020. Kotoa kotiin -hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia tukemassa.

Ossi2 - Osaajat töihin

Ahola, M. 2019.  Ossi 2 -hanke edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeessä 1/2018-1/2020

Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Ahola, M., Valo-Vuorela, M. ja Kalkela, K. 2019. Apuvälineitä monikulttuuristuvaan opetukseen ja ohjaukseen -OSSI2-hankkeen koulutussarja syksyllä 2019

Ahola, M., Olkkonen, T. & Pusa, M.-L. 2019. Solutions through cooperation - Support available to companies for recruiting immigrants. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 112-123. 

Bottacci, E. 2019. The Finnish labour market: internationalisation and future challenges : The role of local universities of applied sciences in improving foreign students’ employability in small and medium-sized companies of Päijät-Häme and Kanta-Häme 

Lappalainen, S. 2019 Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä terveysalalla

Lampinen M. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla - yhteistyötä ja asennetta. Esitys Lahden tiedepäivässä 2019.

Ahola, M. ja Pusa, M.-L. 2019 Työelämän tutkimuspäivät, Työelämän tutkimuspäivä 7.11.2019

Tufail, B. 2019. Employment Opportunities of International Students: Case (LAMK)

Ahola, M. & Valo-Vuorela, M. 2019. Learning from neighbours – A seminar on The Path of the Newly Arrived Citizen

Valo-Vuorela, Marjaana. 2019. Kansainvälisistä opiskelijoista työvoimaa lahtelaisiin yrityksiin — avaimina suomen kieli ja suomalaisen työelämän tunteminen

Lappalainen, S. & Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuurinen monimuotoisuus - haaste terveydenhuollolle

Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

Törmänen, K. 

Lappalainen, S. 2019. Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Lappalainen, S. 2019. Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa

Mutanen, A. ym. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoululun tutkimuksia 48. Tässä kirjassa on artikkeli vaikuttavuusarvioinnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossi-hankkeesta. Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M. & Pusa, M-L. 2018.  Tuetusti töihin  Artikkeli hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan kokoomajulkaisussa.

Kiijärvi-Pihkala M. & Pusa, M-L. 2018. Kasvatustieteen päivät 2018. Abstrakti

Donchenko, A.  2018 A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project

Uusi-Uitto, Jade. 2018. MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy

Ossi - Osaaminen esiin

Lampinen, M. & Liski, E. 2017. Kohti työelämää – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Kiijärvi-Pihkala, M. & Pusa, M-L. 2017. Labyrintistä työelämään? Kipupisteitä ja ratkaisuja maahanmuuttajan kotoutumispolulla

Marjomäki, J. & Lindeberg, T. 2017. Maahanmuuttajat korkeakouluun valmentavan koulutuksen avulla

Pohjoispuro, T. 2016. Development of Multicultural Competences in Companies Lahti UAS, OSSI -Skills Up -project

Lappalainen, S.  & Hämäläinen, K. 2016 Monikulttuurisuusosaamisesta Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, jotka osallistuvat hankkeeseen Sitä saat mitä jaat

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M., Liski, E. & Pusa, M-L.  2016 Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Kotoa kotiin -vapaaehtoistoiminta

Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaa vertaistukea maahanmuuttajanaisille

Sinustako Kotoa kotiin -vapaaehtoinen?
Kotoa kotiin -hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa kotoutumisajalla oleville arabian-, darin-, kurdin- ja thaikielisille naisille. Vapaaehtoisia, pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia naisia rekrytoidaan toimimaan pareittain tämän kohderyhmän vertaistukena.

Perehdytämme vapaaehtoiset toimintaan ja olemme heidän tukenaan koko prosessin ajan.

Vapaaehtoisena voit toimia
• juttuseurana ja suomen kielen oppimisen tukena
• vertaistukena
• asiointiapuna
• ystävänä

Vapaaehtoisena saat
• perehdytyksen
• tukea ja ohjausta
• lisää kulttuurista osaamista
• virkistystoimintaa
• mahdollisuuden tehdä hyvää
• Tule tekemään hyvää yhdessä.

Ensimmäinen kahden illan perehdytys
torstaina 7.11.2019 klo 17-19
torstaina 21.11.2019 klo 17-19
Osoitteessa Ahvenistonkatu 2, 4.krs

Osallistuminen perehdytykseen ei vielä sido sinua mukaan toimintaan.

Lue lisää: http://www.dila.fi/diakonia/kotoa_kotiin_-hanke

Ilmoittaudu viimeistään 4.11. mennessä
maija.eerola@dila.fi, puh. 044 5510 442

Artikkeli kategoriassa