Työuramentoroinnnin materiaali on julkaistu

Työuramentorointi on erinomainen vaihtoehto, jos esimerkiksi olet muuttanut Suomeen, aiot siirtyä kohti työelämää ja tarvitset tukea tähän vaiheeseen elämässä. Mentorointi antaa mahdollisuuden vahvistaa ammatillista itsetuntoa, lisää ammatillisia verkostoja ja tietoa suomalaisesta työelämästä. Vaihtoehtoisesti työuramentorointi voi sopia sinulle, jos olet ollut työssä pitkän aikaa Suomessa, haluat jakaa omaa osaamistasi ja samalla haluat oppia uutta esimerkiksi kielestä ja kulttuurista. Työuramentoroinnissa aktorin ja mentorin tarpeet kohtaavat ja on mahdollista, että yhteisessä ja tasavertaisessa vuorovaikutusprosessissa molemmat oppivat uutta.

Tämä työuramentoroinnin materiaali on tarkoitettu aktorille, mentorille ja organisaatiolle, joka järjestää mentorointia. Jos haluat lähteä mukaan mentorointiin, voit etsiä itsellesi mentorointiparin tai etsiä organisaation, joka järjestää mentorointia. Tämä materiaali on käytännönläheinen ja se tukee mentorointiprosessia. Materiaalin alussa on lyhyt johdanto työuramentoroinnin periaatteisiin ja rooleihin. Tämän jälkeen materiaali on jaettu aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheeseen. Jokaisesta vaiheesta löytyy monta harjoitusta, joita mentori ja aktori voivat käyttää keskustelun tukena tapaamisissa. Valitse materiaalista aiheet, jotka kiinnostavat sinua. Se voi olla esimerkiksi aiheesta oman osaamisen tunnistaminen, verkostoituminen tai ammatillisen kielen syventäminen.

Tämä työuramentoroinnin materiaali on koottu LAB-ammattikorkeakoulun MESH-projektissa (ESR 2019-2021). LABin partnereina olivat Suomesta TuAMK ja TAMK sekä Belgiasta KU Leuven, Economic House of Osteend ja Beyond the Horizon. Erityinen kiitos LABin sosionomiopiskelijoille, jotka olivat mukana materiaalin kehittämisen prosessissa. Kehittämisessä oli mukana myös LABin sairaanhoitajaopiskelijoita ja opiskelijoita Koulutuskeskus Salpauksen kotoutumiskoulutuksesta. Lisäksi kiitos Väestöliiton Womento-mentoroinnille MESH-projektin sparraamisesta. Työuramentoroinnin työkalujen kehittämisessä on hyödynnetty myös muita julkaisuja samasta aiheesta.

Julkaisun pysyvä osoite on

Suomeksi:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-392-2

Englanniksi:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-404-2