Selkeetä Ohjausta- työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille

Monilla työpaikoilla on maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Mitkä asiat heille tulisi kertoa eri tavoin kuin kantasuomalaiselle? Entä miten viesti menee perille, kun suomen kieli on vielä kehittyvä? Miten kulttuuri vaikuttaa ohjattavan toimintaan?

Ossi2-hankkeen ensimmäinen erityisesti tekniikan aloille suunnattu Selkeetä Ohjausta -koulutus keräsi rakennusalan yrittäjiä sekä maahanmuuttajia ohjaavaa henkilöstöä yhteen pohtimaan maahanmuuttajien ohjausta työpaikalla. Aihe herätti vilkasta keskustelua, sillä lähes kaikilla osallistujilla oli runsaasti omakohtaista kokemusta aiheesta. Koulutuksen todellisena rikkautena olivat osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset.

Muutamia poimintoja aamupäivästä:

  • Kysymällä selviää paljon. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heidän taustansa, kokemuksensa ja elämäntilanteensa vaihtelevat paljon. Tutustumalla tulijaan saat paljon tietoa ihmisestä, mikä helpottaa myös ohjaamista ja perehdyttämistä.
  • Kielitaito voi kehittyä työssä. Suomeen muuttanut henkilö opettelee usein täysin vieraan kielen aivan alkeista lähtien. Kielen oppiminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yksi parhaista tavoista oppia arjen tavallista kieltä on, että pääsee käyttämään sitä oikeassa ympäristössä luokkahuoneen ulkopuolella. Työpaikkaohjaaja voi edesauttaa kielen oppimista mm. ottamalla tulijan mukaan kahvipöydän keskusteluihin sekä sanoittamalla tekemistään eli puhumalla ääneen mitä on tekemässä, millä työkalulla jne. Uudet ammattisanat jäävät mieleen jakamalla yhteisiä kokemuksia.
  • Kieli on viestinnän väline. Kaikki viestintä ei vaadi sanoja. Paljon asioita viestitään näyttämällä, ilmeillä, hymyllä ja jopa äänenpainoilla.
  • Yhteinen ymmärrys syntyy molemminpuolisesta halusta. Työpaikalla oleellista on se, että työt saadaan etenemään turvallisesti ja laadukkaasti. On kaikkien etu löytää yhteisiä työvälineitä, jotka helpottavat arkea.
  • Kulttuuri vaikuttaa kaikkien toiminnassa. Kulttuurierot voivat olla työpaikan arjessa helposti havaittavissa tai vaikuttaa syvemmin käyttäytymisen taustalla. Huivin käytön tai erilaisen ruuan tuoksun huomaa jo lyhyellä vilkaisulla, mutta esimieheen kohdistuviin erilaisiin odotuksiin voi törmätä vasta ajan saatossa. Keskustelu tulijan kotimaan kulttuurista auttaa ymmärtämään erilaista tapaa ajatella.
  • Työpaikalla toimitaan yhteisin pelisäännöin. Missä asioissa voi työpaikalla joustaa ja missä asioissa kaikkien on toimittava samalla tavoin? Työpaikan käytännöt on helpompi hyväksyä, kun ne perustellaan niin, että kaikki mieltävät ne yhteisen edun mukaisiksi. Kunnioittava ja arvostava suhtautuminen erilaisia näkemyksiä kohtaan luo edellytyksiä yhteistyölle.

Seuraavat koulutukset maahanmuuttajien työpaikoilla ohjaaville henkilöille järjestetään syksyllä 2019. Mukaan ovat tervetulleita kaikki työpaikkaohjauksesta kiinnostuneet henkilöt. Tulevat koulutukset päivitetään näille sivuille: https://osaamisenpaikka.fi/tyonantajalle/koulutukset/.

Kirjoittaja: Tanja Olkkonen