Tunnistetun osaamisen dokumentointi – portfoliomalli opiskelijalle

Maahanmuuttajalla on usein monenlaista osaamista, joka on hankittu jo kotimaassa tai Suomessa asumisen aikana. Osaamisesta voi olla hankala kertoa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkahaastattelussa tai opintojen alkukeskusteluissa vieraalla kielellä. Tulostettu portfolio helpottaa opiskelijaa kertomaan osaamisestaan. Lisäksi se auttaa haastattelijaa saamaan nopeasti ja helposti kokonaiskuvan opiskelijan osaamisesta.

Kun opiskelija siirtyy oppilaitoksesta toiseen, opiskelijalla itsellään oleva portfolio siirtyy opiskelijan mukana. Valmis portfolio kannattaa tulostaa sekä säilyttää sähköisesti esimerkiksi muistitikulla. 

Ohjeet portfolio-työskentelylle:

Opiskelija voi ottaa käyttöönsä valmiin PowerPoint-pohjan tai tehdä portfolion omalla pohjallaan. Kun portfolio on valmis, se tulostetaan ja laitetaan kansioon. Lisäksi kansioon voi lisätä aiheeseen liittyviä todistuksia kyseisen välilehden jälkeen. Tarpeettomat välilehdet kannattaa poistaa ja tehdä portfoliosta parhaiten opiskelijan osaamista kuvaava. Myös kuvia on hyvä käyttää, sillä joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa myös osaamisen kohdalla.

Portfolioon on hyvä koota:

 • opiskelutodistukset
 • työtodistukset
 • palautteet työharjoittelusta
 • todistukset suomen kielen kursseista
 • Lisäksi:
  • CV
  • raportit työharjoittelujaksoista
  • näytteitä esimerkiksi suomen kielen tehtävistä
  • todistuksia vapaaehtoistyöstä ja muusta aktiivisuudesta
  • suositukset (esimerkiksi työnantajilta, työharjoittelun ohjaajilta)
  • kuvia osaamisesta, harrastuneisuudesta, aktiivisuudesta
   (Esimerkiksi: Jos opiskelija on kampaaja, valokuvaaja tai puuseppä, hän voi esittää taitojaan hyvin kuvien avulla.)

Tarkemmat ohjeet opettajalle portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen PDF

Esimerkki portfoliosta PDF
Tyhjä portfoliopohja (Muistiinpanoja- kohdassa on ohjeita dian sisältöön) PPTX
PerusCVmalli